FAQ

Pytanie: Czy pompy zatapialne mogą pracować bez medium?

Odpowiedź:

Praca na sucho może uszkodzić uszczelnienie mechaniczne i silnik. Z tego powodu, łączniki pływakowe powinny być tak ustawione, aby poziom medium nie spadł poniżej minimalnego poziomu wymaganego do pracy pompy. (Zobacz także „Jaki minimalny poziom jest wymagany do prawidłowego działania pompy?”). Przed pierwszym uruchomieniem rzeczywiste warunki panujące w danym środowisku muszą być zawsze zgodne z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.