FAQ

Pytanie: Do czego można używać pomp głębinowych SP?

Odpowiedź:

Pompy głębinowe Grundfos SP przeznaczone są do:

  • Zaopatrzenie w wodę pitną w miastach i gminach
  • Zaopatrzenie w wodę w mleczarniach, browarach i rozlewniach wód pitnych
  • Domy jednorodzinne
  • Gruntowych pomp ciepła
  • Systemy nawadniające stosowane w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie
  • Wodne fontanny, również z montażem poziomym
  • Odwadnianie w budownictwie i górnictwie
  • Zaopatrzenie w wodę przemysłowych obiegów chłodzących

Wlot pompy musi być zawsze całkowicie zanurzony w wodzie. Pompa może być montowana poziomo lub pionowo.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.