FAQ

Pytanie: Co oznaczają terminy „funkcja zasysania” i „wysokość zasysania”?

Odpowiedź:

Termin "tryb zasysania" występuje, gdy mamy do czynienia z ujemną wartością ciśnienia wlotowego, a tłoczona ciecz jest dostarczana z punktu znajdującego się poniżej króćca ssawnego pompy i będącego w kontakcie z atmosferą (instalacja otwarta). Oznacza to, że ciśnienie przykładane do króćca ssawnego pompy jest mniejsze lub równe ciśnieniu atmosferycznemu. Pompy odśrodkowe zawsze wymagają odpowiedniego ciśnienia wlotowego w celu zapewnienia zgodności wydajności pompy z charakterystyką.

Dostępne NPSH ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania. Jest to parametr systemu, który musi być większy od wymaganej wartości NPSH pompy plus margines bezpieczeństwa przynajmniej 0,5 m:

NPSHA> NPSHR + margines bezpieczeństwa 0,5 m

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.