FAQ

Pytanie: Do czego odnosi się termin "napływu"

Odpowiedź:

Termin "napływu" odnosi się do stanu, kiedy mamy do czynienia z dodatnią wartością ciśnienia wlotowego, gdzie ciecz jest dostarczana z punktu znajdującego się powyżej króćca ssawnego pompy i ma kontakt z powietrzem atmosferycznym (instalacja otwarta). Oznacza to, że ciśnienie na króćcu ssawnym pompy jest większe lub równe ciśnieniu atmosferycznemu.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.