FAQ

Pytanie: Czym są uderzenia hydrauliczne i co je powoduje?

Odpowiedź:

Uderzenie hydrauliczne to nagły wzrost ciśnienia spowodowany nagłą zmianą prędkości przepływu w rurociągu. Zjawisko to jest określane tym mianem, ponieważ nagłemu wzrostowi ciśnienia towarzyszy hałas, który brzmi tak, jakby rurociąg był uderzony młotkiem (z ang. water hammering).

W przypadku studni uderzenia hydrauliczne występują na ogół wtedy, gdy: a) zawór zwrotny na rurze biegnącej od pompy jest zamontowany powyżej 9 m nad poziomem lustra wody, lub b) zawór zwrotny zamontowany na rurociągu biegnącym od pompy jest nieszczelny, a kolejny zawór zwrotny zamontowany powyżej poziomu poprzedniego pozostaje szczelny. W obu przypadkach w rurze powstaje częściowe podciśnienie. Przy uruchomieniu pompa napełnia rurę z dużą prędkością, otwiera zamknięty zawór zwrotny natrafiając na stacjonarny słup wody w rurociągu, powodując w ten sposób nagły wzrost ciśnienia określany zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. Nagły wzrost ciśnienia może spowodować pęknięcie rurociągu lub uszkodzenie połączeń, a w najgorszym przypadku uszkodzić pompę i/lub silnik. Jeśli wystąpią nagłe uderzenia hydrauliczne, należy wyłączyć system i poprosić o pomoc instalatora, w celu wyeliminowania problemu.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.