FAQ

Pytanie: Co dzieje się, gdy pompa JP nie jest opróżniana w czasie mrozów?

Odpowiedź:

Tłoczona ciecz musi być całkowicie odprowadzona z komór pompy. W przeciwnym razie ciecz może zamarznąć w okresie mrozów, co może doprowadzić do zniszczenia elementów pompy. Naprawa urządzenia jest możliwa, ale często dość kosztowna.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.