FAQ

Pytanie: Co dzieje się, gdy punkt pracy pompy znajduje się zbyt blisko lewej strony charakterystyki?

Odpowiedź:

Jeżeli punkt pracy pompy przesunięty jest w lewą część charakterystyki, oznacza to, że wytwarza wysokie ciśnienie, przy niskim lub zerowym natężeniu przepływu. Wysokie ciśnienie w pompie powoduje naprężenia w wirniku, a tym samym zwiększa nacisk na łożyska silnika. W skrajnych przypadkach może to spowodować uszkodzenie pompy i silnika.

Jeżeli wydajność jest mniejsza od minimalnej wymaganej dla pompy, tłoczona ciecz może również przegrzać i uszkodzić pompę. Z tego powodu pompa musi pracować pomiędzy zakresem dolnym i górnym wydajności. W idealnym przypadku, pompa powinna pracować jak najbliżej punktu najwyższej sprawności w celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i zminimalizowania zużycia energii.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.