FAQ

Pytanie: Co to jest charakterystyka hydrauliczna i jakie ma znaczenie?

Odpowiedź:

Moc wejściowa pompy odpowiada zapotrzebowaniu pompy na moc w danych warunkach pracy. Znamionowa moc wyjściowa silnika, z uwzględnieniem współczynnika pracy, musi być równa lub większa od zapotrzebowania pompy na moc. Jeżeli zapotrzebowanie mocowe pompy jest większe od znamionowej mocy wyjściowej silnika, silnik jest przeciążony i pobiera więcej prądu, niż jest to zamierzone. Prowadzi to do przegrzania silnika i może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.