FAQ

Pytanie: Co to jest krzywa NPSH i jakie jest jej znaczenie?

Odpowiedź:

Krzywa NPSH (Antykawitacyjna Nadwyżka Wysokości Ssania) wyraża zdolność pompy do zasysania. Zmienna ta wraz z ciśnieniem parowania wykorzystywana jest do obliczania wartości ciśnienia na wlocie pompy umożliwiającej uniknięcie kawitacji.

Przy danym natężeniu przepływu wartość NPSH dostępna na króćcu ssawnym pompy musi być zawsze większa o 0,5 m od wymaganej wartości NPSH:

NPSHA> NPSHR + margines bezpieczeństwa 0,5 m

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.