FAQ

Pytanie: Czym jest kawitacja?

Odpowiedź:

Kawitacja polega na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia. Proces ten odbywa się wewnątrz pompy, w miejscu gdzie ciśnienie spada poniżej ciśnienia nasycenia tłoczonej cieczy. Ciśnienie nasycenia cieczy jest ciśnieniem, przy którym ciecz zaczyna wrzeć lub odparowywać. Kawitacja, która może uszkodzić pompę, występuje wtedy, gdy wymagana wysokość napływu (NPSHR) wymagana przez pompę nie jest dostępna.

W celu uniknięcia kawitacji na króćcu ssawnym musi być zapewnione minimalne ciśnienie, określane mianem nadwyżki wysokości ssania (NPSHA), tak aby ciecz nie mogła się zagotować lub odparować. Należy zadbać o to, aby ciśnienie przykładane do króćca ssawnego było zawsze większe od ciśnienia nasycenia cieczy w danej temperaturze medium.

Uwaga: W przypadku kawitacji pompy należy zdławić zawór po stronie tłocznej, aby zmniejszyć natężenie przepływu, a tym samym osiągnać wymaganą przez pompę wartość NPSH. Jednakże należy upewnić się, że minimalna wydajność potrzebna do chłodzenia i smarowania pompy jest wystarczająca

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.