FAQ

Pytanie: Jakie są wymagania co do wody do napełnienia instalacji?

Odpowiedź:

Wytyczne VDI 2035 część 1 obowiązują od 2005 r., Wytyczne VDI 2035 część 2 obowiązują od 2009 r. Te wytyczne reprezentują sprawdzone zasady technologii. Ciągły postęp techniczny, a także ulepszenia sprawności i optymalizacja zużycia energii sprawiają, że nowoczesne źródła ciepła i pompy grzewcze są projektowane z mniejszymi tolerancjami niż w przeszłości. Techniczny postęp doprowadził do zwiększonego zapotrzebowania na pompowanie medium w instalacji, zgodnie z VDI 2035.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.