FAQ

Pytanie: Jaka jest rola bypassów i jak należy je prowadzić?

Odpowiedź:

W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia i smarowania pompy, należy zapewnić jej odpowiedni przepływ objętościowy. Niewystarczające chłodzenie i smarowanie prowadzi do przegrzania, zużycia łożysk, tarcia pomiędzy powierzchniami uszczelnień, nieszczelności uszczelnienia wału, co z kolei prowadzi do wadliwego działania lub awarii pompy. Dlatego konieczne jest zamontowanie obejścia, bypassu, jeżeli tylko istnieje ryzyko, że pompa nie będzie pracować z wymaganą minimalną wydajnością.

Obejście należy poprowadzić z króćca odpowietrzającego pompy lub króćca tłocznego rury tłocznej z powrotem na stronę ssawną (jeżeli jest to możliwe) lub do zbiornika, w celu zapewnienia wystarczającego chłodzenia przez pompowane medium. Zawrócona ciecz musi być schłodzona przed jej powrotem do pompy, aby uniknąć jej przegrzania. Z tego powodu nigdy nie można podłączać przewodu obejścia bezpośrednio do króćca ssawnego pompy. Bypass jest skonfigurowany prawidłowo, jeśli mamy pewność, że zostały spełnione wymagania dotyczące minimalnej wydajności pompy określone w instrukcji obsługi. Przy pełnym obciążeniu, całkowity przepływ przez instalację i obejście nie może przekraczać maksymalnego przepływu możliwego dla danej pompy.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.