FAQ

Pytanie: Co prowadzi do przegrzania silników?

Odpowiedź:

Ze względu na nowoczesny proces projektowania i wytwarzania, obecnie używane silniki często są ciepłe podczas pracy w przeciwieństwie do silników używanych w przeszłości. W praktyce temperatury powierzchni niektórych nowoczesnych silników mogą osiągać temperatury do 90°C (194°F). Nie zmienia to faktu, że żywotność takich silników jest równa lub nawet dłuższa niż starych. Wysoka temperatura powierzchni silnika niekoniecznie musi oznaczać, że coś jest nie tak. Jeśli jednak silnik nadmiernie się nagrzewa podczas pracy, przyczyn może być kilka:

Przyczyny elektryczne: Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie, niesymetryczny prąd fazowy, pogarszająca się jakość rezystancji izolacji.

Wpływ otoczenia: Wysokie temperatury otoczenia, słaba wentylacja lub jej brak, wysoko położenie (niska gęstość powietrza).

Przyczyny mechaniczne: Zbyt duża liczba cykli załączeń, zbyt duża / zbyt mała wydajność, wysoki opór podczas obracania z powodu uszkodzonej pompy, wysoka lepkość lub gęstość tłoczonej cieczy, zapchanie lub zablokowanie pompy.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.