FAQ

Pytanie: Co należy zrobić, jeśli prąd silnika pompy przekracza prąd maksymalnego obciążenia?

Odpowiedź:

Istnieje kilka powodów, dla których zdarza się przekroczenie maksymalnego prądu obciążenia podczas pracy pompy: zbyt niskie napięcie, brak symetri zasilaniai w silnikach trójfazowych, zwarcie w silniku, nieprawidłowe okablowanie lub wadliwe połączenia elektryczne, zbyt wysoka lepkość lub gęstość tłoczonego medium, zużycie lub zablokowanie pompy.

Jednakże pompa może być również niedopasowana do danego zastosowania i pracować powyżej nominalnego natężenia przepływu. W takim przypadku należy częściowo zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej, aby zdławić natężenie przepływu, dopóki prąd silnika nie powróci do dopuszczalnych wartości granicznych.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.