FAQ

Pytanie: Które pompy mogą być zastosowane w rozproszonych systemach pompowych (Grundfos Distributed Pumping)?

Odpowiedź:

Stworzenie systemu rozproszonego (GDP) jest możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp Grundfos, które zapewniają optymalny rozdział przepływu do wszystkich odbiorników.

Do zasilania każdej jednostki końcowej wykorzystaliśmy typoszereg pomp MAGNA3 jako pompy mieszającej. MAGNA3 jest pompą z mokrym wirnikiem silnika tzn. pompa i silnik tworzą integralną jednostkę bez uszczelnienia wału co nie wymaga konserwacji, a silnik IE5 z płynną regulacją obrotów zapewnia najbardziej sprawną pompę w swojej klasie. MAGNA3 wyposażona jest w odpowiednie algorytmy sterowania potrzebne do utrzymania prawidłowego przepływu, gdy zmienia się zapotrzebowanie cieplne budynku, używając czujnika temperatury, w celu dostosowania stałej temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego.

W przypadku pomp głównych pozwala to na znaczne obniżenie ich mocy (kW), ponieważ teraz muszą wymusić obieg wody tylko w głównym obiegu, a nie po cały układzie Zalecamy stosowanie naszego typoszeregu pomp TPE z silnikami IE5 i zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości. Zaletą tych pomp jest to, że nie wymagają osiowania ponieważ są konstrukcyjnie doskonale wyważone, jest to gwarancja dłuższej żywotności uszczelnienia wału i łożysk.

Dodatkowe informacje:

Rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping) zastępuje duże pompy centralne oraz energochłonne równoważenie za pomocą zaworów regulacyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp umieszczonych na każdym piętrze budynku. Rezultatem są znaczne oszczędności energii i bardziej komfortowe korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.