FAQ

Pytanie: Z jakimi systemami telemetrycznymi SCADA/sieciowymi jest kompatybilna usługa Grundfos Utility Analytics?

Odpowiedź:

W wyniku testów wykazano, że usługa Grundfos Utility Analytics jest kompatybilna z wieloma systemami telemetrycznymi SCADA/sieciowymi.

Dodatkowe informacje:

W wyniku testów wykazano, że usługa Grundfos Utility Analytics jest kompatybilna z następującymi systemami telemetrycznymi SCADA/sieciowymi:

 • Arson Metering
 • BlueLive
 • Contazarra
 • FlowWorks
 • i2oWater
 • Kerwin (Schneider Electric)
 • Microcom
 • ScadaView (Micro-comm)
 • TTSQL (Mejoras Group)
 • Waterscope
 • WinCC
 • Wonderware – Historian, LHG Logs, REST (Aveva)
 • Zeus
 • ZiScape IOT 

Grundfos Utility Analytics łatwo i nieinwazyjnie łączy się z istniejącymi rozwiązaniami oprogramowania przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz korzystać z systemu nieujętego na powyższej liście, skontaktuj się z nami, aby zweryfikować jego kompatybilność.