FAQ

Pytanie: W jakich typach obiektów można zastosować rozproszone systemy pompowe (Grundfos Distributed Pumping)?

Odpowiedź:

Ponieważ system rozproszony GDP zastępuje zawory regulacyne i równiecześnie zmniejsza wielkość pomp głównych, to inwestycja taka będzie kwotowo zbliżona do konwencjonalnych instalacji lub będzie droższa o około 20%, w zależności od wybranych zaworów w rozwiązaniu konwencjonalnym

Nie mniej samo uruchomienie eksploatacji pomp rozproszonych GDP jest znacznie mniej klopotliwe, ponieważ nie ma potrzeby równoważenia hydraulicznego lub ustawiania wartości zadanych (Stała różnica ciśnień)

Dzięki oszczędności energii i łatwemu oddaniu do eksploatacji rozwiązania pompowania w standardzie GDP zwrot z inwestycji utrzymuje się poniżej 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping) zastępuje duże pompy centralne oraz energochłonne równoważenie za pomocą zaworów regulacyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp umieszczonych na każdym piętrze budynku. Rezultatem są znaczne oszczędności energii i bardziej komfortowe korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.