FAQ

Pytanie: Kto może wykonać uruchomienie rozwiązania Grundfos do pompowania rozproszonego?

Odpowiedź:

Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie serwisu Grundfos dokonują rozruchu rozproszonego układu pompowego (GDP), obejmującego:

  • Wizyta przed uruchomieniem, zapewniająca prawidłowy montaż pomp.
  • Wstępna konfiguracja pomp zgodnie ze specyfikacją.
  • Uruchomienie rozwiązania, zapewniające działanie całego systemu zgodnie z projektem.

Dodatkowe informacje:

Rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping) zastępuje duże pompy centralne oraz energochłonne równoważenie za pomocą zaworów regulacyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp umieszczonych na każdym piętrze budynku. Rezultatem są znaczne oszczędności energii i bardziej komfortowe korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.