FAQ

Pytanie: Dlaczego w silnikach pomp SP występuje glikol i co należy z nim zrobić?

Odpowiedź:

W celu zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem mrozu podczas przechowywania lub transportu, pompy SP są zabezpieczone mieszaniną wody i glikolu. Pomimo, że glikol nie jest toksyczny, po wyeliminowaniu klasy zagrożenia dla wody „0” (WHC 0 = nie stwarza zagrożenia dla wody), substancję tę przeniesiono do klasy zagrożenia dla wody „1” (WGK 1 = lekko niebezpieczna dla wody). Pomimo, że dla wymienionej grupy urządzeń obowiązuje ograniczenie do 200 l/kg, niektórzy zarządcy wodociągów na poziomie lokalnym posiadają odrębne przepisy, które wymuszają, aby płyn silnikowy był całkowicie wolny od glikolu.

Przed montażem pompy należy skontaktować się z odpowiednim organem zarządzającym siecią wodociągową. Pozbycie się płynu silnikowego w procesie instalacji i wymiana go na normalną wodę wodociągową jest bardzo proste (patrz instrukcja obsługi). Instrukcje są również dostępne on-line na stronach produktów w zakładce "Dokumentacja".

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.