GRUNDFOS iSOLUTIONS CLOUD FOR WASTEWATER NETWORK

Rozwiązanie oparte na chmurze, aby zoptymalizować działanie i ułatwić rozbudowę lub naprawę sieci kanalizacyjnej.

Moduły optymalizujące pracę i ułatwiające rozbudowę lub naprawę

Inteligentny System Zarządzania Siecią Kanalizacyjną zamienia dane w praktyczne informacje. Dostarczamy moduły, które pomagają zakładom wodociągowym radzić sobie z aktualnym przepływem, infiltracją, zapobiegawczą konserwacją, i które dostarczają ostrzeżeń przed przepełnieniem i pokazują wydajność przepompowni w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie zapewnia niezbędny wgląd w dane, dzięki czemu możesz podejmować świadome i udokumentowane decyzje dotyczące modernizacji sieci kanalizacyjnej, oszczędzać energię i zapewniać instrukcje serwisowe, które optymalizują wydajność sieci i zapobiegają przepełnieniu.

GRUNDFOS iSOLUTIONS CLOUD FOR WASTEWATER NETWORK może identyfikować wodę do infiltracji poprzez monitorowanie rzeczywistego przepływu w kanałach kanalizacyjnych i umożliwia konserwację zapobiegawczą w celu oszczędzania energii i pracy przed wystąpieniem awarii.

Grundfos wnosi dogłębną wiedzę na temat zastosowań i rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków, co oznacza, że nasze cyfrowe rozwiązania do zarządzania ściekami naprawdę zwiększają wartość dodaną. Wykorzystaliśmy naszą wiedzę do zbudowania modułu optymalizacyjnego dla sieci kanalizacyjnych, który ulepsza sieć, oszczędza czas pracy i zwiększa efektywność pracy. Dostajesz elastyczne rozwiązanie dzięki programom cyfrowym i usługom, które odpowiadają Twoim wymaganiom i które mogą być dalej dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb.

Moduły GRUNDFOS iSOLUTIONS CLOUD FOR WASTEWATER NETWORK mogą być dostarczane jako część systemu Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, jako inteligentny raport z audytu lub jako interfejs API do systemu SCADA. Moduły te mogą być montowane na istniejącym systemie SCADA/SRO i współpracować ze wszystkimi urządzeniami w systemie.

Konserwacja predykcyjna

Konserwacja predykcyjna i optymalizacja systemu wskazują na potencjalną optymalizację w odniesieniu do rur, pomp, zaworów, autozłącza i sterownika pracy w przepompowniach. Obejmuje to sugestie optymalizacji oparte na danych, które prowadzą do udokumentowanych decyzji, które poprawiają nie tylko samodzielną pompownię, ale całą sieć ścieków. Zidentyfikowano potencjał optymalizacyjny, co oznacza, że można dostarczyć odpowiednie narzędzia, personel i części do skutecznego rozwiązania problemu.

Zobacz, jak działa moduł konserwacji predykcyjnej.

Ostrzeżenie przed przepełnieniem

Proaktywne ostrzeżenia o przepełnieniu wskazują zdarzenia lub czas, w których poziom wody wzrasta, podczas gdy pompy nie pracują z pełną wydajnością. Otrzymywanie właściwych alarmów we właściwym czasie oznacza, że możesz zapobiegać przepełnieniu.

Zobacz, jak działa moduł ostrzegający o przepełnieniu.

Aktualny przepływ

Uzyskaj aktualne dane o przepływie z rur i studzienek kanalizacyjnych, a także dane o źródłach infiltracji w systemie, czy to w związku z deszczem, czy powolnej infiltracji. To pozwala zminimalizować infiltrację i osiągnąć oszczędności w sieci kanalizacyjnej znając dodatkowy przepływ, który musi być przepompowany i oczyszczony w oczyszczalni. Rezultatem są realne oszczędności OPEX i pomoc przy ustalaniu priorytetów w przeprojektowaniu sieci.

Zobacz, jak działa moduł aktualnego przepływu.

Infiltracja

Przepływ infiltracyjny oparty na zdarzeniach i profil dziennej wydajności skorelowany z profilem opadów oznacza, że możesz rozróżnić infiltrację deszczową od infiltracji wód gruntowych, wykorzystując rzeczywiste dane z Twojej sieci ściekowej. Przepływ wody Infiltracyjnej dostarcza informacji niezbędnych do modernizacji sieci kanalizacyjnej. Jeśli występuje dodatkowy przepływ spowodowany przenikaniem deszczu, będzie to zazwyczaj oznaczać nieszczelności na pokrywie przepompowni, nieprawidłowe połączenie w rurach lub odprowadzenie ścieków do kanału ściekowego.

Zobacz, jak działa moduł : Infiltracja.

Wykorzystanie wydajności przepompowni

Audyt przepompowni i funkcji pompy pokazuje ilość wody, która jest przemieszczana w porównaniu do pełnej wydajności. Usprawnia to zarządzanie instalacją, ponieważ znasz wielkość Twojej przepompowni i to, co należy zoptymalizować. Możesz określić, czy w przepompowni korzystasz z pomp odpowiedniej wielkości, uzyskać oszczędności energii i odkryć potencjał wytwarzania H2S.

Zobacz jak działa moduł wykorzystania wydajności przepompowni.

 Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Powiązana oferta usług

Grundfos oferuje różnorodne usługi, wszystkie zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci spokój.

Zobacz, jak klienci korzystają z tej oferty usług

Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.

Powiązana oferta usług

Grundfos oferuje różnorodne usługi, wszystkie zaprojektowane tak, aby zapewnić Ci spokój.