Upptäck potentialen för energirenoveringar!

Eftersom Europa strävar efter att genomföra nationella klimatåtgärder, ställs ökande krav på optimerad energiprestanda till bostadshus. För att uppfylla dessa behov erbjuder Grundfos lösningar för att förbättra pumpsystemens effektivitet.

Tillsammans kan vi göra fastigheter mer hållbara och bekväma för de boende.

Det har aldrig varit viktigare att minimera energiförbrukningen

Enligt beräkningar från Europeiska kommissionen förväntas mer än 85% (a) av EU: s byggnadsbestånd fortfarande vara i drift fram till år 2050. Detta orsakar allvarliga problem för vårt klimat eftersom äldre byggnader kan använda upp till 20x (b) mer energi än nyare, energieffektiva. Tyvärr blir bara 1% (c) av dessa äldre byggnader energirenoverade varje år.

Om vi hoppas kunna minska de globala koldioxidutsläppen, generera enorma energibesparingar och uppnå de mål som fastställs i EU: s klimathandlingsplan, är det viktigt att vi prioriterar energirenoveringar och förbättrar prestandan för vår befintliga fastighetsbestånd.

Följ med energirenoveringsvågen!

Energirenoveringsvågen upplever för närvarande en enorm ökning eftersom fler och fler fastighetsägare börjar kräva energieffektiva lösningar. Detta är din chans att utnyttja marknadens enorma potential. Du kan hjälpa dina kunder att minimera både energi- och vattenförbrukning och säkerställa att de uppnår sina klimatmål genom att introducera fördelarna med hållbara pumplösningar för dem.

Video: © [EUROPEAN UNION, 2020] [i] / Källa: EC – Audiovisuell service

 

Varför energirenoveringar?

Byggnader står för 40% av EU: s totala energiförbrukning och 36% av dess totala koldioxidutsläpp (d)

35% av fastighetsbeståndet är mer än 50 år gammalt (d)

75% av de äldre byggnaderna håller låg energiklass (d)

Endast 1% av de äldre byggnaderna energirenoveras varje år (c)

 

Vilka möjligheter finns?

Äldre byggnader har den största potentialen för energirenoveringar eftersom de kräver mer uppvärmning

Korrekt balanserade värmesystem kan ge energibesparingar på 1-7% i privata bostäder och upp till 15% i äldre, större byggnader (e)

Energieffektiva pumplösningar har potential att skapa hållbara bostäder som är anpassade för framtiden.

 

 

Vad behöver förändras?

Ineffektiva pumpar måste ersättas med energieffektiva lösningar för att minimera energiförbrukningen

Värmesystem behöver vara korrekt balanserade för att spara mer energi

Befintligt fastighetsbestånd bör renoveras med hållbara pumpar för att minska de globala koldioxidutsläppen och ge positiva miljöförändringar

Skaffa energirenoveringsguiden

För att möta energibesparingsbehoven hos boende i låghus erbjuder Grundfos nu lösningar för att förbättra pumpsystemens effektivitet. Tillsammans kan vi göra byggnader mer hållbara, värdefulla och bekväma.

För att hjälpa dig att få din energirenoveringsverksamhet att växa erbjuder Grundfos en komplett energirenoveringsguide. Den hjälper dig att:

  • förstå de utmaningar som husägare och boende möter
  • lära dig fakta om ineffektiva värmesystem
  • upptäcka hur hållbara pumpar kan bidra till att lösa de största energiutmaningarna
  • sälja in energirenoveringar till husägare och boende.

Ladda ned energirenoveringsguiden nu!

Miljödeklarationer kan ge upphov till större affärspotential

Det blir allt viktigare att du vet och förstår miljöpåverkan av de pumplösningar du använder. Miljöproduktdeklarationer (EPD) är avgörande för att beskriva det miljöpåverkan som en produkt har kvar under hela sin livscykel. Faktum är att val av produkter med en EPD kan öka sannolikheten för att få BREEAM-certifiering för ett byggprojekt.

Grundfos MAGNA3 är den första cirkulationspumpen som får ta emot en EPD. MAGNA3 är konstruerad för uppvärmnings- och kylanläggningar i bostadshus och kan göra en betydande skillnad i byggnadens energiförbrukning och hjälpa byggnadsägare att uppnå sina klimatmål

Källor
a) Europeiska kommissionen: Renovations wave, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
(b) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, Bryssel 14,10.2020, SWD (2020) 550 slutlig, En renoveringsvåg för Europa - grönare våra byggnader, skapa arbetstillfällen, förbättra liv
(c) Europeiska kommissionen, i fokus: Energieffektivitet i byggnader, https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-building-2020-feb-17_sv
d) Europeiska kommissionen, byggnadsdirektivets energiprestanda, https://ec.europa.eu/energy/sites/energ/files/docuents/buildings_performance_factsheet.pdf
(e) Irrek, W., Optimierung der Heizungssysteme und hocheffiziente Umwälzpumpen in grösseren Gebäuden, 2005, Guzek, G., Zur Energieeinsparung in Heizungsanlagen durch den hydraulischen Abgleich, 2009, Seifert, J .; Meinzenbach, A., Knorr, M. Perschk, A., Energetischer Vergleich von thermostatischen Heizkörperventilen mit und ohne Durchflussregelung, 2014