6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

36 - Grundläggande pumpteori

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

1 Centrifugalpumpar är den vanligaste typen av pumpar på marknaden. Vilka är deras främsta egenskaper?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

2 Används pumphjul för axiellt flöde i slutna pumpkonstruktioner?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

3 I en pumpkurva visas lyfthöjd, effektförbrukning, verkningsgrad och NPSH som fuktion av ...

Fråga 4 av 6 Grundläggande

4 Hur stor andel av världens totala vattenvolym är färskvatten?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

5 Vilket år uppfanns centrifugalpumpar?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 36 - Grundläggande pumpteori

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 36 - Grundläggande pumpteori testa denna gång

Correct
01.
Q: Centrifugalpumpar är den vanligaste typen av pumpar på marknaden. Vilka är deras främsta egenskaper?
A: Båda alternativen ovan
Correct
02.
Q: Används pumphjul för axiellt flöde i slutna pumpkonstruktioner?
A: Nej
Correct
03.
Q: I en pumpkurva visas lyfthöjd, effektförbrukning, verkningsgrad och NPSH som fuktion av ...
A: Flöde
Correct
04.
Q: Hur stor andel av världens totala vattenvolym är färskvatten?
A: 3.5%
Correct
05.
Q: Vilket år uppfanns centrifugalpumpar?
A: 1689
Correct
06.
Q: Vad skiljer pumphjul för halvaxiellt flöde från pumphjul för axiellt flöde?
A: De ger vätskan visst radiellt flöde