6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

36 - Grundläggande pumpteori

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Används pumphjul för axiellt flöde i slutna pumpkonstruktioner?

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Vilket år uppfanns centrifugalpumpar?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Hur stor andel av världens totala vattenvolym är färskvatten?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Kan centrifugalpumpar kopplas direkt till asynkronmotorer?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 36 - Grundläggande pumpteori

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 36 - Grundläggande pumpteori testa denna gång

Correct
Q: Används pumphjul för axiellt flöde i slutna pumpkonstruktioner?
A: Nej
Correct
Q: Vilket år uppfanns centrifugalpumpar?
A: 1689
Correct
Q: Vad står NPSH för i NPSH-kurvan?
A: Net positive suction head (pumpens lägst tillåtna inloppstryck)
Correct
Q: Hur stor andel av världens totala vattenvolym är färskvatten?
A: 3.5%
Correct
Q: Kan centrifugalpumpar kopplas direkt till asynkronmotorer?
A: Ja
Correct
Q: Vad visar QH-kurvan?
A: Lyfthöjd vid ett visst flöde