6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

1 - Livscykelkostnad

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 3 av 6 Medelsvår

Vad står den engelska förkortningen LCC för?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Vilken komponent är dyrast?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Vad är den genomsnittliga återbetalningstiden för att installera ett system där pumparna har variabelt varvtal?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 1 - Livscykelkostnad

Uppnådda märken:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 1 - Livscykelkostnad testa denna gång

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: Vilket system är det dyraste i exemplet?
A: Ett system med konstant flöde och en enda pump med konstant varvtal
Correct
Q: I vilka system kan det uppmätta proportionella differenstrycket användas?
A: System där differenstrycket mäts i systemet och ventilauktoriteten är under 50 %
Correct
Q: Vad står den engelska förkortningen LCC för?
A: Life Cycle Cost
Correct
Q: Vilken komponent är dyrast?
A: Energikostnad
Correct
Q: Vad är den genomsnittliga återbetalningstiden för att installera ett system där pumparna har variabelt varvtal?
A: 1–2 år
Correct
Q: I vilka typer av system används reglertypen för konstant tryck?
A: System där ventilauktoriteten är högre än 50 % av den totala tryckförlusten