6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

1 - Livscykelkostnad

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 5 av 6 Medelsvår

5 Vilken komponent är dyrast?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

6 Vad är den genomsnittliga återbetalningstiden för att installera ett system där pumparna har variabelt varvtal?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 1 - Livscykelkostnad

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 1 - Livscykelkostnad testa denna gång

Correct
01.
Q: Vilket system är det dyraste i exemplet?
A: Ett system med konstant flöde och en enda pump med konstant varvtal
Correct
02.
Q: I vilka system kan det uppmätta proportionella differenstrycket användas?
A: System där differenstrycket mäts i systemet och ventilauktoriteten är under 50 %
Correct
03.
Q: I vilka typer av system används reglertypen för konstant tryck?
A: System där ventilauktoriteten är högre än 50 % av den totala tryckförlusten
Correct
04.
Q: I vilka system kan reglertypen för beräknat proportionellt differenstryck användas?
A: I system där mätning av differenstryck i systemet inte är ett alternativ och där ventilauktoriteten är under 50 %
Correct
05.
Q: Vilken komponent är dyrast?
A: Energikostnad
Correct
06.
Q: Vad är den genomsnittliga återbetalningstiden för att installera ett system där pumparna har variabelt varvtal?
A: 1–2 år