6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

1 - Livscykelkostnad

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Medelsvår

Vilka är de tre viktigaste faktorerna när man ska beräkna livscykelkostnaden för kommersiella byggnader?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Vad står den engelska förkortningen LCC för?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 1 - Livscykelkostnad

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 1 - Livscykelkostnad testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilket system är det dyraste i exemplet?
A: Ett system med konstant flöde och en enda pump med konstant varvtal
Correct
Q: Vilka är de tre viktigaste faktorerna när man ska beräkna livscykelkostnaden för kommersiella byggnader?
A: Initial kostnad, underhållskostnad och energikostnad
Correct
Q: I vilka system kan det uppmätta proportionella differenstrycket användas?
A: System där differenstrycket mäts i systemet och ventilauktoriteten är under 50 %
Correct
Q: Vad står den engelska förkortningen LCC för?
A: Life Cycle Cost
Correct
Q: I vilka typer av system används reglertypen för konstant tryck?
A: System där ventilauktoriteten är högre än 50 % av den totala tryckförlusten
Correct
Q: I vilka system kan reglertypen för beräknat proportionellt differenstryck användas?
A: I system där mätning av differenstryck i systemet inte är ett alternativ och där ventilauktoriteten är under 50 %