6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

75 - Utökad kurs i grundläggande hydrauliska principer

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

Vad kan du lägga till en pump för att förhindra att den körs torr?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Om en pumps uppfordringshöjd är 20 meter, hur högt kan pumpen lyfta vattnet?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Vad händer om du fördubblar både pumpens flöde och uppfordringshöjd?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Vilket av följande är INTE ett sätt att minska friktionsförluster?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 75 - Utökad kurs i grundläggande hydrauliska principer

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 75 - Utökad kurs i grundläggande hydrauliska principer testa denna gång

Correct
Q: Vad kan du lägga till en pump för att förhindra att den körs torr?
A: En nivåvippa
Correct
Q: Varför är det en fördel att montera din pump på en fast bas?
A: Det hjälper till att hålla pumpen stadig i dåligt väder
Correct
Q: Vad menas med friktionsförlust?
A: Kontakt mellan vätskan i rörelse och dess inneslutning
Correct
Q: Om en pumps uppfordringshöjd är 20 meter, hur högt kan pumpen lyfta vattnet?
A: 20 m
Correct
Q: Vad händer om du fördubblar både pumpens flöde och uppfordringshöjd?
A: Energianvändningen fyrdubblas
Correct
Q: Vilket av följande är INTE ett sätt att minska friktionsförluster?
A: Sänk pumpens inlopp