Artikel

Hitta läckor snabbt och effektivt

Små läckor i ditt vattennät kan vara svåra att upptäcka och ännu svårare att lokalisera.

Eftersom de inte orsakar stora fluktuationer i din normala förbrukning är de svåra att upptäcka. Men med tiden kan de uppgå till betydande förluster för ditt vattenverk i form av läckt vatten, bortslösad energi och i slutändan förlorade intäkter.

Med ökande energipriser och en växande oro för vattenbrist är varje kubikmeter vatten i ditt rörnät viktigt, och att stoppa läckor snabbt och effektivt är avgörande för din ekonomi, den offentliga bilden av dig och miljön.

Låt oss se på ett exempel

På bara tre månader kan en läcka släppa ut upp till 16 000 m3 bortslösat vatten, beroende på läckagets storlek och trycket i det omgivande rörnätet. Detta motsvarar den genomsnittliga årliga vattenförbrukningen för 80 hushåll.

Om vi tar hänsyn till energiförbrukningen kan en läcka kosta upp till 16 000 kWh i bortkastad energi för transport, vilket återigen kan vara 8 000 euro rakt ner i sjön.

Slöseri med vatten =

0,5 m3

/timme

Energi som krävs för transport

1 kWh/m3

varje timme

Kostnad för energi =

0,5 euro/kWh

Lösning: Upptäck fluktuationer med automatisk övervakning

Det mest effektiva sättet att upptäcka läckor i ditt rörnät är att övervaka förbrukningen för att beräkna din normala förbrukning baserat på historiska data. När du väl känner till din normala förbrukning kan du ställa in larm som ska utlösas av avvikelser från normen som indikerar förekomsten av läckage.

Du kan sedan prioritera din sökning efter läckor i de områden där avvikelser från din normala förbrukning upptäcks för att lokalisera och reparera läckor snabbare, vilket i slutändan minskar den ekonomiska och miljömässiga påverkan av en läcka.