Artikel

Minska konsekvenserna av rörbrott

Vad skulle du säga om vi talade om för dig att det finns ett sätt att förhindra att rörbrott inträffar i ditt vatten- eller avloppsnät? Omöjligt, eller hur? Faktiskt inte. Allt du behöver är rätt verktyg.

Låt oss först och främst titta på några av anledningarna till att du bör prioritera resurser för att proaktivt förhindra rörbrott:

1. Miljöpåverkan
Rörbrott innebär mycket bortslösat vatten samt slöseri med energi från transport av vatten som aldrig når konsumenterna. Det ökande fokuset på klimatutmaningar innebär att du vill minska slöseriet med vatten och energi så mycket som möjligt för att leva upp till ditt ansvar och ta hand om ditt anseende.

2. Ekonomi
När det läcker vatten från ditt distributionsnät häller du nästan bokstavligen ut pengarna i avloppet. Du förlorar inte bara intäkter från det bortslösade vattnet, du betalar faktiskt för att transportera det ej debiterbara vattnet.

3. Offentlig bild
Förutom de negativa konsekvenserna av att slösa med knappa resurser lider den offentliga bilden av dig ännu mer när du inte kan leverera vatten till konsumenterna, vilket lätt kan bli en följd av brott i ditt vattendistributionsnät. Som vattenverk förlitar sig människor i ditt område på dig för att få tillgång till vatten i allt från privata hem till skolor, sjukhus och djurparker. Dessutom besvärar ofta oplanerade reparationer trafikanterna.

Vem lider av brott i ditt rörnät?

Eftersom det kan framstå som en svår uppgift att förhindra rörbrott väntar många vattenverk tills det har skett ett brott innan de vidtar åtgärder för att fixa det. Men det kan lämna konsumenterna utan vatten ett tag. 

För de flesta konsumenter är det ett problem att inte ha tillgång till vatten, men för vissa är det katastrofalt. Vilka kritiska punkter finns i ditt rörnät? Tänk sjukhus, brandposter och företag som inte kan drivas utan tillgång till vatten.

Lösning: Använd historiska data för att förutse rörbrott

Genom att övervaka statusen för dina rör och jämföra data på material och ålder med historiska data för brott i ditt rörnät kan du faktiskt förutsäga var i ditt rörnät det är mest sannolikt att ett brott kommer att inträffa och proaktivt vidta åtgärder för att förhindra det. På så sätt kan du minska intäktsförluster, slöseri med energi och vatten samt problem för dina kunder.

En annan viktig sak är att se till att din planeringsavdelning och driftavdelning arbetar nära varandra. Om de inte har tillgång till samma information och förstår varandras planer kommer de inte att kunna samarbeta framgångsrikt för att lösa problemet.