Artikel

Minska energislöseriet

Är du medveten om hur mycket energi som går till spillo när vatten läcker från ditt rörnät?

Att betala för att transportera vatten genom ditt system, och det består av flera läckor, leder till onödiga utgifter, oavsett om det rör sig om små läckor eller stora rörbrott. Och med stigande energipriser kan dessa dolda ekonomiska konsekvenser av rörbrott lätt bli betydande. 

För att inte tala om den inverkan läckor kan ha på den offentliga bilden av dig. Med dagens stora fokus på hållbarhet är det viktigt att hålla din vatten- och energiförbrukning så låg som möjligt och helst eliminera eventuellt slöseri.

Hur stor är den dolda kostnaden för dina vattenförluster?

Om 1 m3 ej debiterbart vatten kräver 1 kWh för transport och 1 kWh kostar cirka 0,5 euro, motsvarar årliga vattenförluster på 1 000 000 m3 cirka 500 000 euro i onödiga energikostnader.

Lösning: Automatisk övervakning och proaktiv tillgångsförvaltning

För att minska energislöseriet är det viktigt att rörbrott hanteras i tid eller, ännu bättre, förhindras från att hända alls. Att öka ditt fokus på långsiktig planering kan hjälpa dig att minska läckage. 

Du kan lära dig mer om hur du upptäcker och lokaliserar läckor här och hur du minskar din rörbrottsfrekvens genom tillgångsförvaltning här.