Artikel

Identifiera grundorsaken

Har du någonsin varit oense med någon från en annan avdelning om orsaken till ett problem och hur man ska närma sig situationen? Om du har det är du verkligen inte den enda.

Data är ett kraftfullt verktyg för kvalificerat beslutsfattande, men om du inte kan se hela bilden kommer du inte heller att kunna utnyttja det fullt ut. Och det är fallet när data är isolerade, eller med andra ord när olika avdelningar inte har tillgång till varandras data. Tyvärr för alla är datasilos vanliga i moderna företag och kan uppstå när olika enheter i organisationen använder olika datalagringssystem, vilket till och med kan göra de olika datamängderna inkompatibla och praktiskt taget omöjliga att jämföra och kombinera.

Faktum är att isolerade data inte bara kan hindra samarbete mellan avdelningar, utan det kan faktiskt få olika avdelningar att arbeta mot varandra för att lösa samma problem.

Föreställ dig ...

Föreställ dig att försöka lösa ett pussel, men du har bara tillgång till hälften av bitarna medan din kollega har tillgång till den andra hälften. Alla skulle få det bättre om ni kombinerade era bitar och ert arbete för att lösa pusslet. 

Föreställ dig nu att pusslet är en läcka i ditt rörnät, och två enheter i din organisation har tillgång till ofullständiga datauppsättningar som, när de kombineras, kan hjälpa dig att hitta läckan.

Föredrar du att hålla data isolerade eller dela dem mellan avdelningar? Inget att fundera på, eller hur?

Lösning: Dataintegrering

När olika avdelningar har tillgång till varandras data kan alla fatta mer välgrundade beslut och förstå varandras åtgärder bättre. Men hur kommer du dit?

Det enklaste sättet är att investera i ett dataintegreringssystem som kan samla in data från flera källor och göra den tillgänglig för alla i din organisation som har tillgång till plattformen. Med en enda plattform för datainsamling och lagring kan du se till att alla datauppsättningar är kompatibla och tillgängliga för alla som kan behöva det för att göra sitt jobb.

Genom att förenkla tillgången till information mellan avdelningar sparar du tid utan att behöva vänta på att kollegor ska svara på frågor eller ge information. Detta gör också samarbetet enklare och effektivare, vilket är viktigt för er gemensamma framgång.