Artikel

Öka byggnadens intelligens, minska energiförbrukningen

Världens ökande urbanisering bidrar till att avsevärda mängder energi används. Bara den globala förbrukningen för kylning har fördubblats på mindre 20 år. Och vatten och energi går hand i hand. Generellt svarar vattenpumpar för närvarande för en enorm andel av världens energiförbrukning – men med mer energieffektiva pumplösningar kan denna andel minskas kraftigt. 

Som vi vet är denna tillväxt i fråga om energiförbrukning starkt drivande för klimatförändringen. På vissa platser leder klimatförändring till allvarlig torka, på andra förutspås klimatpåverkan orsaka kraftigare regn, som medför extrema översvämningar och att spillvatten och havsvatten tränger in och förorenar grundvatten och påverkar vattenkvaliteten. Översvämningar påverkar omkring 250 miljoner människor världen över och orsakar förluster på 40 miljarder USD årligen. 

Det finns gott om intelligenta vattenlösningar tillgängliga, men tyvärr implementeras de inte i samma takt som de vind- och solenergilösningar vi ser implementeras inom energisektorn. Därför måste ansvarig vattenförbrukning och energieffektiva lösningar prioriteras i kommersiella byggnader för att hjälpa till att motverka de klimatförändringar vi står inför.  

Fakta

Utsläpp och klimatförändringar

Energiproduktion svarar för 73 % av CO2-utsläppen – och spelar en viktig roll för klimatförändringen.

Källa: United Nations Water

Energiförbrukning

Energiförbrukning för kylning av utrymmen har nästan fördubblats sedan år 2000

Källa: International Energy Agency, 2018

Pumpar och förbrukning

I dag förbrukar pumpar en massiv andel av världens elenergi.

Källa: The European Union - Commission Staff Working Document

Implementering med ett syfte - och stora resultat

Intelligenta lösningar finns tillgängliga och är redo att implementeras. Dessa lösningar kan drastiskt gynna både mänskligheten och den jord vi lever på. Så i ett försök att minska energi- och vattenanvändningen, liksom att öka effektiviteten, har dessa kunder och städer gjort stora förändringar - och sett stora resultat.

Byggnader i Dubai sparade upp till 80% energi genom att byta ut sina pumpar

Allt som krävdes var hyresgäster som klagade för att man skulle koppla samman två intressen - hur man fixar en byggnad och regeringens mål för att förbättra energianvändningen. Tillsammans med ambitioner att minska energiförbrukningen implementerade Grundfos en enkel lösning som visade sig betala för sig själv.

En uppgradering av pumpbeståndet i en växande stad gav hög effektivitet

I Qujiang, Kina, hade vattenförsörjningen traditionellt tagit hjälp av gravitationens naturliga flöde - men urbaniseringen erbjöd en ny utmaning. Det som började som ett projekt för att förbättra pumpens effektivitet gav flera fördelar - såsom energibesparingar upp till 33% och tillförlitlig vattenförsörjning.

Pumpstation löser problemet med återkommande översvämningar och ökar livskvalitén i Semarang

Den indonesiska staden Semarang, som lider av massiva översvämningar, byggde en stark, unik lösning tillsammans med Grundfos för att skydda sina medborgare från översvämningarna. Se hur pumpstationen i Semarang löste översvämningsproblemet för den centrala, drabbade delen av staden.

Vill du veta mer?

För att få tillstånd en positiv förändring måste vi agera nu. Besök länkarna nedan för mer information, inklusive aktuella lösningar för industrier och tillverkare samt Grundfos intelligenta pumplösningar.