Artikel

Reducera antalet rörbrott

Känner du till statusen på rören i ditt vatten- eller avloppsnät just nu?

För de flesta vattenverk är det svårt att hålla sig informerad om statusen för utrustning som är dold under marken. Men utan rätt insikter om ditt system kommer du oundvikligen att uppleva rörbrott som kunde ha förhindrats.

Några av de vanligaste orsakerna till rörbrott omfattar överdrivet tryck i rörnätet och därefter slitna rör. Du vill leverera tillräckligt tryck till dina kunder, men misstag kommer också att sätta alltför stort tryck på dina rör och orsaka onödigt slitage. Och utan möjligheten att spåra statusen för din utrustning kommer detta i slutändan att leda till rörbrott och påverka ditt företag negativt på flera sätt:

    

Hur mycket kan du spara?

Som en tumregel förväntar sig de flesta vattenverk ungefär ett rörbrott per kilometer rör varje år. Tänk om du kunde förhindra bara 10 % av brotten som kommer att hända i ditt rörnät under det kommande året. Hur mycket tid, pengar och krångel kan det spara dig? Tänk om du kunde förhindra 20 %?

Lösning: Zonindelning och behovsstyrd distribution (Demand Driven Distribution, DDD)

Vi tittade på avvikelsedetektering under nattflöde och tryckövervakning och genomsnittliga besparingar i 100 projekt över hela världen. Resultaten var imponerande: 15 % läckagebesparingar, 25 % energibesparingar och 35 % färre rörbrott. 

Detta visar vikten av att förhindra överdrivet slitage och varför du vill se till att trycket i ditt rörnät inte överstiger vad som är nödvändigt för att uppfylla dina kunders behov. Men naturligtvis vill du inte heller att det ska vara otillräckligt. För att hitta rätt tryck är det viktigt att övervaka och analysera data om förbrukningen och justera rörnätstrycket därefter.

Genom att dela upp ditt rörnät i zoner kan du leverera varierande tryck i olika delar av ditt rörnät baserat på förbrukningsdata.

Lyckad reglering av trycket i ditt rörnät kan avsevärt förlänga utrustningens livslängd. För att förhindra att fungerande rör byts ut måste du använda historiska data och realtidsdata för att avgöra vilka rör i ditt rörnät som ska bytas ut för bästa möjliga resultat. Du kan läsa mer om långsiktig tillgångsförvaltning här.