Artikel

Undvik att förlora viktig kunskap

Ett allmänt problem i många organisationer idag är att datasilos uppstår när information inte delas på ett bra sätt mellan avdelningar och kanske inte ens mellan personer inom en avdelning. Detta händer av flera anledningar och kan vara svårt att bekämpa utan rätt teknisk lösning.

Att förlita sig på kunskapsdelning som en praxis mellan medlemmar i din organisation gör organisationen sårbar på flera sätt. 

För det första är det mycket lättare sagt än gjort att skapa en kultur av kunskapsdelning och det görs verkligen inte över en natt.

För det andra är de flesta medlemmar i din organisation sannolikt upptagna med brådskande uppgifter och kan kanske inte prioritera tiden att dela kunskap i sitt dagliga arbete.

För det tredje kan en person oväntat lämna din organisation och ta med sig all information som inte har centraliserats.

Att ha åtkomst till all relevant data och information är avgörande för att nå den fulla potentialen hos varje medlem i din organisation såväl som i organisationen som helhet.

Vad händer när olika avdelningar inte delar kunskap?

Om ett underhållsteam upptäcker en läcka i sitt rörnät kommer de sannolikt omedelbart att avsätta resurser för att åtgärda läckan. Men tänk om planeringsavdelningen redan har planerat att förnya den delen av rörnätet under de kommande månaderna? I det fallet utnyttjas underhållsteamets resurser bättre genom att fokusera på andra angelägna uppgifter, men det kan de bara göra om rätt information delas mellan de två enheterna.

Lösning: Öka transparensen med centraliserad datalagring

Det enda sättet att förhindra att värdefull information går förlorad är att se till att den lagras i ett centraliserat system.

Du vill till exempel se till att alla data som samlas in från ditt vatten- eller avloppsnät är kompatibla och tillgängliga för alla i din organisation vars arbete kan vinna på det. Att se till att alla avdelningar har tillgång till samma data underlättar samarbetet och den ömsesidiga förståelsen.

För det andra vill du se till att kunskapen inte är begränsad till vissa personer. Ju mer du kan anpassa din plattform för datalagring, desto mer information kan den innehålla. Till exempel kan en enkel övervakningslösning skicka standardlarm om trycket i ditt rörnät sjunker under ett visst värde, men med en mer avancerad lösning kan du kanske ställa in intelligenta larm som endast utlöses om trycket sjunker under ett anpassat värde baserat på historiska data från ditt system. På så sätt förlitar du dig inte på erfarenheten hos personer i din organisation för att veta om ett larm är kritiskt, och de personer som vanligtvis skulle hantera dessa larm kan prioritera sin tid på mer värdeskapande uppgifter.

Sammantaget kommer ökad transparens att gynna alla medlemmar i din organisation, både individuellt och kollektivt.