Utbildning

TILLGÅNGEN TILL RENT VATTEN UTMANAS DAGLIGEN

Ökad urbanisering och vårt moderna sätt att leva ställer stora krav på vattenförsörjningen. Dessutom utmanar en kombination av vattenföroreningar, läckage och överförbrukning också vår tillgång till säkert och rent vatten. Med intelligenta lösningar kan vi göra skillnad.

Lösningar för städer

Över hela världen expanderar städerna snabbt, varför efterfrågan på vatten växer, samtidigt som dricksvattnet tar slut för samma städer. Trots detta fortsätter vi att slösa bort våra tillgängliga resurser. Städerna förlorar upp till 60% av allt pumpat vatten på grund av dåliga vattennät. Intelligenta vattenlösningar kan minska förluster som denna dramatiskt.

Lösningar för industrier

Trots ökande krav på vatten och energi fortsätter vi att förorena våra tillgängliga resurser. Totalt 80% av allt spillvatten återvänder till naturen utan att behandlas korrekt. Men om vi började använda samma vatten mer än en gång, med implementeringen av intelligenta vattenlösningar, skulle vi kunna ändra detta dramatiskt.

Lösningar för byggnader

Den ökande urbaniseringen bidrar till att avsevärda energimängder används - bara det globala kylbehovet har fördubblats på mindre än 20 år. Denna ökning av energiförbrukningen har en stor påverkan på klimatet. Det finns många intelligenta lösningar; med energieffektiva pumplösningar kan vi minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi optimerar energin

Omtanke #ForOurWater

Överallt ökar vattenutmaningarna. Det är dags för en förändring i tankesättet på alla samhällsnivåer: hos politikerna och bland företag och industrier, liksom hos alla människor som bor i samhället. Hjälp oss att lösa världens vattenutmaningar. För trots allt är vi alla i behov av rent vatten. Men vi måste ta hand om vårt vatten! #ForOurWater

Grundfos ambitioner

Det är vår ambition att hjälpa till att lösa världens utmaningar för vatten och klimatförändringarna och att förbättra livskvalitén för människor.

Rent vatten

År 2030 strävar vi efter att ha bidragit till att 300 miljoner människor i nöd har tillgång till rent och säkert dricksvatten.

Högre verkningsgrad

Med hjälp av högre verkningsgrad och bättre vattenbehandling är vårt mål att bidragit till att ha sparat 50 miljarder m3 färskvatten.

Vägen mot att bli klimatpositiva

År 2025 vill vi ha minskat vårt eget koldioxidutsläpp med 50% (jämfört med 2008) och år 2030 vill vi vara 100% klimatpositiva.

"Världen är full av problem som kan lösas på ett bättre sätt."

- Poul Due Jensen, Grundfos grundare

År 1945 uppfann Poul Due Jensen en pump för att göra en skillnad. En generation senare, 1973, satte sonen Niels Due Jensen en ny hållbar agenda och beslutade att varje ny Grundfos-pump måste vara 10% mer energieffektiv än den föregående. Sedan dess har våra ambitioner byggt på Grundfos arv - att se bortanför verksamheten och använda vår expertis inom vattenhantering för att hantera och lösa globala vattenutmaningar.

Vill du veta mer?

Det enda sättet att bidra till en förändring är att agera. Nedan kan du läsa mer om ämnet, inklusive några intressanta framgångshistorier från hela världen, en översikt över våra aktuella lösningar och information om globala partnerskap och toppmöten om vattenutmaningar.