Artikel

När vattenbrist blir en realitet

Över hela världen utvecklas städerna snabbt – före 2050 förväntas 2,5 miljarder fler människor bo i städer, och efterfrågan på säkert och rent vatten ökar allt mer.

Och trots att kraven ökar fortsätter vi att förorena eller slösa bort våra tillgängliga resurser. Totalt 80 % av allt spillvatten går tillbaka till naturen utan att behandlas korrekt. Samtidigt går i genomsnitt 30 % av allt pumpat färskvatten förlorat globalt – och städer förlorar upp till 60 % av allt pumpat vatten på grund av bristfälliga vattenledningsnät.

Konceptet med vattenbrist är ingen nyhet för Mexico City. Staden förefaller vara tämligen van vid brist och importerar 40 % av sitt vatten från avlägsna källor. Samtidigt gör problem med ledningsnätet att staden förlorar 40 % av sitt pumpade vatten – och till det kommer att det inte finns någon storskalig verksamhet för återvinning av spillvatten. Intelligenta vattenlösningar kan minska dessa förluster dramatiskt.  

Infrastrukturen i många städer är gammal och helt enkelt inte rustad för att hantera denna snabba tillväxt. Om allt fortsätter som vanligt kommer diskrepansen mellan vattenförsörjning och efterfrågan att vara 40 % före år 2030.

Vi kan redan se att många stora städer världen runt närmar sig "Day Zero”, som innebär att dessa städer – London, Miami, Beijing, Mexico City, Cape Town för att nämna några – riskerar att få slut på dricksvatten. För att övervinna dessa globala vattenutmaningar är de rätta vattenhanteringslösningarna för användning och återanvändning av vatten avgörande. Och det är viktigt att varaktiga förändringar utförs med den rätta inställningen.

Fakta

Vattenförluster

Globalt når omkring 30 % av allt pumpat vatten aldrig fram till kranen. I städer är genomsnittet ännu högre och kan uppgå till 60 %. Detta vatten går förlorat till följd av både läckage och stöld. Några exempel på vattenförlust (NRW) per land är: Storbritannien 21 %, Mexiko 40 %, USA 20 %, Sverige 40 %, Liberia 49 %, Armenien 83 %, Kina 21 % och Venezuela 62 %.

Källa: Kvantifisering av det globala vattensvinnproblemet, R. Liemberger och A. Wyatt

Vattenbehov

I dag lever mer än 2 miljarder människor med risk för reducerad tillgång till färskvattenkällor. Före år 2050 förväntas 40 % av världens befolkning leva under allvarlig vattenstress.

Källor: FN:s globala hållbarhetsmål nr 6, UNWD-rapport 2018 + 2020

Urbanisering

År 2050 förväntas ytterligare 2,5 miljarder människor bo i städer, vilket motsvarar 68 % av befolkningen. Omkring 90 % av denna ökning väntas äga rum i Afrika och Asien.

Källa: FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor

Lösningar på gång

Även om städer runt om i världen är under mycket press, finns det intelligenta lösningar för bättre, mer effektiv och mer hållbar vattenförvaltning. Vissa av dessa lösningar är redan i drift, som effektiv vattenbehandling, återanvändning av vatten och behovsstyrd distribution, vilket säkerställer optimalt vattentryck och flöde och minimerar risken för rörbrott för städer över hela världen.

Ningbo doserar säkert och korrekt för 1,5 miljoner medborgare

För 10 år sedan behövde en sjövattenanläggning i den kinesiska staden Ningbo hjälp med att pumpa den farliga föreningen natriumhypoklorit. Idag presterar doseringspumparna från Grundfos som implementerades fortfarande på topp och garanterar säkert vatten för 1,5 miljoner invånare.

Vattenanläggningen kan stoltsera med 20% energi- och vattenbesparingar

I den kambodjanska provinsen Takéo kämpade ett vattenförsörjningsföretag med att leverera dricksvatten till den lilla staden Doun Kaev och de omgivande 45 byarna. Efter att ha samarbetat med Grundfos löste en intelligent behovsstyrd vattenförsörjningslösning problemet och minskade vattenförlusterna med 13% och rörbrott med 29% vilket gav byborna tillförlitlig vattenförsörjning dygnet runt.

Pumpgrindar ger rörelse och liv till Fuzhous floder

Fuzhou, en storstad i Kina, har haft problem med smutsigt, illaluktande vatten i sina floder och kanaler i årtionden. En serie Grundfos pumpportar fick fart på flödet i vattnet. Denna lösning fick bukt på det illaluktande, förorenade vattnet och skapade en bättre livsmiljö längs de befolkade floderna.

Vill du veta mer?

För att få tillstånd en positiv förändring måste vi agera nu. Besök länkarna nedan för mer information, inklusive aktuella lösningar för byggnader samt Grundfos intelligenta pumplösningar.