Kund

VIKTIG SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS DRÄNERINGSPUMPAR OCH MULTILIFT MSS 3-FAS AVLOPPSPUMPSTATIONER

Detta dokument är avsett att informera dig om en säkerhetsvarning rörande Grundfos UNILIFT APB 3-fas dräneringspumpar och MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer.

Våra undersökningar har visat att berörda produkter under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall. Rör inte vid påslagen pump eller avloppspumpstation.

Endast UNILIFT APB 3-faspumpar tillverkade från vecka 49 2016 till vecka 37 2017 samt MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer tillverkade från vecka 27 2012 till vecka 37 2017 medför risk, eftersom övriga modeller har en annan konstruktion än de berörda modellerna. Följ den bifogade vägledningen för att identifiera berörda produkter.

Grundfos uppmanar dig att kontrollera om du har en UNILIFT APB 3-fas dräneringspump eller en MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstation. Om du har någon av dessa produkter, kontakta din installatör eller Grundfos auktoriserad servicepartner för utbyte eller reparation.

Om du har någon av produkterna från de angivna perioderna:

1.     Rör inte pumpen medan den är ansluten till elnätet.

2.     Koppla bort produkten från elnätet innan du undersöker den.

3.     Om du inte vet hur du kopplar bort pumpen eller avloppspumpstationen från elnätet, kontakta snarast din installatör eller Grundfos auktoriserad servicepartner för att få kontrollen utförd och för att boka utbyte eller reparation.

4.     Grundfos kommer att utan kostnad byta ut eller reparera din UNILIFT APB 3-fas eller MULTILIFT MSS 3-fas.

5.     Använd inte eventuell mobil applikation.

 

Kontakta Grundfos auktoriserad servicepartner eller din installatör om du har några frågor.

Vi beklagar djupt om detta har vållat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

 

Ladda ned instruktionerna för identifiering av berörda produkter

Nedladdning

 

Frågor och svar

Gå till frågor och svar