8 Vragen Gemiddeld

ECADEMY test

17 - Grondwater verpompen

Deze cursustoets bevat 8 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 8 Gemiddeld

1 Wat voor soort stijgbuis blijft hoogstwaarschijnlijk vrij van kalkafzetting?

Vraag 4 van 8 Gemiddeld

4 In welke gebieden is de kans het grootst om corrosief grondwater op te pompen?

Vraag 6 van 8 Gemiddeld

6 Wat voor invloed hebben over- en onderspanning, onbalans in de fasespanning en faseverlies op de pompmotor?

Vraag 7 van 8 Gemiddeld

7 Wat is de meest effectieve manier om op de hoogte te blijven van de conditie van uw pomp?

Vraag 8 van 8 Gemiddeld

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 17 - Grondwater verpompen

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 17 - Grondwater verpompen Test deze keer

Correct
01.
Q: Wat voor soort stijgbuis blijft hoogstwaarschijnlijk vrij van kalkafzetting?
A: Flexibele slangen
Correct
02.
Q: Waarom is het een goed idee om een bron te maken op de plek waar het grondwaterpeil zo hoog mogelijk is?
A: Hoe korter de afstand tot het water, hoe goedkoper het is om het boorgat te maken en in het water naar de oppervlakte te pompen
Correct
03.
Q: Een bypassregeling is een efficiënte manier om de prestaties van een pomp te regelen, maar wat is het nadeel?
A: Er wordt energie verspild omdat de pomp continu op volle snelheid draait
Correct
04.
Q: In welke gebieden is de kans het grootst om corrosief grondwater op te pompen?
A: In kustgebieden
Correct
05.
Q: Hoe kan de motor beschermd worden tegen slechte stroomvoorziening?
A: Door middel van een elektronische motorbeveiliging die alle mogelijke afwijkingen waarneemt
Correct
06.
Q: Wat voor invloed hebben over- en onderspanning, onbalans in de fasespanning en faseverlies op de pompmotor?
A: Het laat de temperatuur van de motor stijgen, waardoor de levensduur afneemt
Correct
07.
Q: Wat is de meest effectieve manier om op de hoogte te blijven van de conditie van uw pomp?
A: Online monitoring op afstand
Correct
08.
Q: Wat is bronontwikkeling?
A: Een proces wat ervoor zorgt dat de zandfilter van de bron is verbeterd zodat de bron schoon, zandvrij water levert