Artikel

Verminder CO2-emissies met lage temperatuurzones in stadverwarming

Grundfos iGRID is een warmtenetoplossing met lage aanvoertemperatuur. Hierdoor wordt het warmteverlies beperkt, CO2-uitstoot verminderd en is het mogelijk om hernieuwbare energiebronnen te integreren. Om een idee te geven, hiermee kan gratis energie vrijgemaakt worden voor meer dan 1,3 miljoen Europese huishoudens.

Stadsverwarming heeft een centrale plaats binnen de energietransitie in Europa omdat het de mogelijkheid biedt om energie uit onstabiele hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon op te slaan. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om een stijgende vraag naar verwarming te dekken en zo een essentiële bijdrage leveren aan de Europese ambitie om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen.

Het algemene besef is dat hiervoor de temperaturen in stadsverwarmingsnetten omlaag moeten.


De toekomst van stadsverwarming is vraaggestuurd

Grundfos iGRID deelt verwarmingsnetten op in kleinere lage temperatuurzones met vergelijkbare gebouwkenmerken. Het betekent dat niet langer het ene gebouw met de hoogste temperatuurvraag bepalend is voor het net maar dat er een gedifferentieerde opstelling op basis van de werkelijke vraag per zone is.

 

Het warmteverlies wordt beperkt door de temperaturen te optimaliseren op basis van realtime gegevens van iGRID-meetpunten die dicht bij de verbruikers zijn geplaatst. De gegevens worden gebruikt voor de iGRID Temperature Zone die gebruik maakt van een mengkring en een iGRID Temperature Optimiser om de aanvoertemperatuur te verlagen tot precies het vereiste niveau - niets meer en niets minder.

Bij de installatie van de iGRID Bypass Cabinet ontvangen gebruikers onmiddellijk warm water, zelfs in de zomer wanneer de vraag laag is, en met een minimum aan toevoerwater dat in de retourleiding wordt gebypassed.

Door de temperaturen te verlagen en waar nodig druk toe te voegen met deze iGRID oplossingen, is het warmteverlies beperkt, wordt de levensduur van de activa verlengd en zijn meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

iGRID voorziet ook in automatische balancering van de zone op basis van realtime gegevens, in plaats van het handmatig wijzigen van setpoints op basis van theoretische hydraulische modellen.

 

25% Warmteverliesreductie in de regio Groot Kopenhagen

Een Grundfos iGRID opstelling in de Kopenhaagse buitenwijk Gentofte laat een vermindering van het warmteverlies zien van bijna 19% in jaar 1 en een verwachting van meer dan 26% in jaar 2. Dit leidt tot een rendement op de investering van het volledige project in minder dan 3 jaar.

In een gebied met ca. 300 grote villa's betekent dit een jaarlijkse warmteverliesreductie van meer dan 680 MWh, wat overeenkomt met een CO2 vermindering van 165 ton, uitgaand van de gemiddelde 2017 EU CO2-index (GaBi).

Onze projecten tot dusver laten een potentieel zien om het warmteverlies met ongeveer 20-30% te verminderen.

 

Gratis verwarming voor 1,3 miljoen huishoudens

Op basis van de Euroheat & Power landenstatistieken 2017 bedraagt de hoeveelheid verkochte energie in Europese stadsverwarming ongeveer 415 TWh.

Wanneer we uitgaan van een temperatuursverlaging met 20°C in de helft van dit net door zones en rekenen met een huidig warmteverlies van 20%, resulteert dit tot een potentiële daling van het warmteverlies met meer dan 15 TWh en een reductie van de koolstofuitstoot met 3.700.000 ton.

Met een gemiddeld warmteverbruik van 12 MWh per huishouden in de EU, komt dit neer op gratis verwarming voor 1,3 miljoen huishoudens, alleen door optimalisering van de temperatuur!

Elke zone kan bovendien worden uitgerust met bijvoorbeeld warmtepompen, waardoor de zones zouden veranderen in grote flexibele thermische batterijen die hernieuwbare elektrische energie kunnen gebruiken wanneer het elektriciteitsnet geen buitensporige hoeveelheden energie kan verkrijgen uit fluctuerende bronnen zoals wind en zon.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die iGRID biedt? Of wil je meer weten over toekomst van districtsverwarming. Laat het ons weten.

Facts

Water loss

Globally an average of 30% of all pumped water never reaches the tap. In cities the average is even higher and can reach 60%. This water is lost due to both leakages and theft. A few examples of non-revenue water (NRW) per country are: United Kingdom 21%, Mexico 40%, United States 20%, Sweden 40%, Liberia 49%, Armenia 89%, China 21% and Venezuela 62%.

Source: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger and A. Wyatt

Water demand

Today, more than 2 billion people are living with the risk of reduced access to freshwater sources. By 2050 the global water demand could be 30% higher than it is today. 

Sources: United Nations Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018

Urbanisation

By 2050, an additional 2.5 billion people are expected to live in cities, which accounts for 70% of the population. 90% of this increase is expected to take place in Africa and Asia.

Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs

Solutions in action

Although cities around the world are under a lot of pressure, there are intelligent solutions available for better, more efficient, more sustainable water management. Some of these solutions are already in action, like water treatment, water reuse and demand-driven distribution which is ensuring optimal water pressure and flow and minimising pipe bursts for towns and cities all over the globe.

Ningbo doses safely and accurately for 1.5 million citizens

10 years ago, a lake water plant in the Chinese city of Ningbo needed help pumping the dangerous compound sodium hypochlorite. Today, the Grundfos dosing pumps implemented are still going strong and guaranteeing safe water for 1.5 million citizens. 

Water plant enjoys 20% energy + water savings 

In the Cambodian province of Takéo, a water supply company was struggling to supply drinking water to the small city of Doun Kaev and the surrounding 45 villages. After teaming up with Grundfos, an intelligent demand driven water supply solution solved the problem and cut water losses by 13% and pipe bursts by 29% giving villagers reliable water supply 24/7.

Pump gates bring new flow to Fuzhou’s rivers

Fuzhou, a large city in China, has had problems with dirty, odorous water in its rivers and canals for decades. A series of Grundfos pump gates brought flow once again to the water. This solution eradicated the smelly, polluted water, creating a better living environment along the populated riversides.

Want to learn more?

In order to make a positive change, we must act now. Visit the links below for further learning, including exploring current solutions for buildings as well as Grundfos intelligent pump solutions. 

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.

Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.