Leren

ONS WATER STAAT ONDER DRUK

Toenemende verstedelijking en onze moderne manier van leven stellen zware eisen aan de watervoorziening. Bovendien daagt een combinatie van watervervuiling, lekkages en overmatig gebruik onze toegang tot veilig en schoon water uit. Met intelligente oplossingen kunnen we een verandering maken.

Oplossingen voor steden

Wereldwijd groeien steden snel waardoor de vraag naar water toeneemt, en tegelijkertijd hebben veel van deze steden geen drinkwater meer. Desondanks blijven we onze beschikbare hulpbronnen verspillen. Steden verliezen tot wel 60% van al het verpompte water als gevolg van slechte waternetwerken. Intelligente wateroplossingen kunnen dit soort verliezen aanzienlijk verminderen.

Oplossingen voor de industrie

Ondanks de stijgende vraag naar water en energie blijven we onze beschikbare hulpbronnen verontreinigen. In totaal gaat 80% van al het afvalwater terug naar de natuur zonder dat het goed wordt gezuiverd. Maar als we hetzelfde water meer dan eens gaan gebruiken met de toepassing van intelligente wateroplossingen, dan kunnen we dit drastisch veranderen.

Oplossingen voor gebouwen

De toenemende verstedelijking draagt bij aan het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden energie - de wereldwijde vraag naar koeling alleen al is verdubbeld in minder dan 20 jaar. Deze groei in energieverbruik is een belangrijke aanjager van de klimaatverandering. Er zijn veel intelligente oplossingen voorhanden; met meer energiezuinige pompoplossingen kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en tegelijkertijd het energieverbruik in gebouwen optimaliseren.

Zorg # ForOurWater

Overal nemen uitdagingen op het gebied van water toe. Het is tijd voor een omslag in alle lagen van de maatschappij: van de politiek en de industrie tot steden en de mensen die erin wonen. Help ons de wateruitdagingen van de wereld op te lossen. Omdat het water tenslotte allemaal van ons is. We moeten voor ons water zorgen. #ForOurWater

De ambitie van Grundfos

Het is onze ambitie om te helpen de water- en klimaatuitdagingen van de wereld op te lossen en de kwaliteit van leven voor mensen te verbeteren.

Veilig water

In 2030 willen we een bijdrage leveren aan het veilig beheren van het drinkwater voor 300 miljoen mensen in nood.

Waterrendement

Met waterzuinigheid en waterzuivering willen we het verbruik van 50 miljard m3 zoet water hebben bespaard.

Op weg naar een positief klimaat

In 2025 willen we onze eigen CO2-uitstoot met 50% hebben teruggebracht (ten opzichte van 2008), en in 2030 willen we 100% klimaatpositief zijn.

In 1945 vond Poul Due Jensen een pomp uit om een verschil te maken. Eén generatie later, in 1973, stelde zijn zoon Niels Due Jensen een nieuwe duurzame agenda vast, en besloot dat elke nieuwe Grundfos-pomp 10% energiezuiniger moest zijn dan de vorige. Sindsdien hebben onze ambities voortgebouwd op de Grundfos-nalatenschap - om verder te gaan dan alleen zakendoen en om onze expertise op het gebied van waterbeheer te gebruiken om wereldwijde waterproblemen aan te pakken en op te lossen.

Wilt u meer weten?

De enige manier om iets te veranderen is door te handelen. Hieronder vindt u enkele bronnen om verder te leren, waaronder enkele succesverhalen van over de hele wereld, een overzicht van onze huidige oplossingen en informatie over wereldwijde partnerschappen en topconferenties over wateruitdagingen.