Deelnamevoorwaarden - Wedstrijd "LEARN & Win" op Aquatech Amsterdam 2023

Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd wordt georganiseerd door Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denemarken ("Grundfos" of "Organisator"). De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. 

U kunt alleen meedoen aan de wedstrijd als u zich inschrijft op https://www.grundfos.com/campaign/listen-to-your-data en persoonlijk aanwezig bent op Aquatech, Europaplein 24, Amsterdam, 6 – 9 november 2023. Na het invoeren van uw contactgegevens in het formulier en het accepteren van de algemene voorwaarden en het privacy beleid voor de prijstrekking, doet u automatisch mee aan de loting. 

U hoeft geen aankoop te doen om deel te nemen of te winnen. 

Winactie - procedure

De winactie "LEARN & Win" op Aquatech, Europaplein 24, Amsterdam vindt plaats op alle vier de dagen van het bovengenoemde evenement. Nadat de deelnemer zich heeft ingeschreven op https://www.grundfos.com/campaign/listen-to-your-data en persoonlijk akkoord is gegaan met de deelnamevoorwaarden, heeft de deelnemer één kans om mee te doen aan de loterij om een van de vier prijzen te winnen zoals hieronder gespecificeerd. 

Op 6, 7, 8 en 9 november 2023 wordt rond 16.00 uur een willekeurig nummer gekozen uit de inzendingen. Als de winnaar aanwezig is op de locatie van de Organisator, krijgt de winnaar de prijs overhandigd. Als de winnaar niet aanwezig is bij de trekking, wordt deze ongeldig verklaard en wordt een nieuw lot getrokken.

De winnaar wordt getrokken op de stand van de Organisator: Hal 2, Stand 02.120F, Digital Water Pavilion.

Prijzen

Beide prijzen zijn niet-geldprijzen (bijv. creditnota's).

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere producten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Organisator is slechts aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.

Persoonlijke gegevens die in het kader van deelname worden verstrekt, worden door Grundfos alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt met het oog op het overzien en uitvoeren van de winactie en, indien afzonderlijk overeengekomen door de deelnemer, voor het adverteren van zijn eigen producten of diensten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan de toestemmingsverklaring te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking moet worden gericht aan: marketingmaterial@grundfos.com. Zie het privacybeleid: https://www.grundfos.com/nl/legal/privacy.html  
Grundfos behoudt zich het recht voor om de winactie zonder opgaaf van reden te annuleren.

Belasting op de prijzen

In het land van de winnaars is de prijs mogelijk belastbaar. Daarom zijn winnaars op grond van lokaal recht mogelijk verplicht om de waarde van het cadeau aan te geven. In geval van twijfel dient de deelnemer op eigen kosten lokaal advies in te winnen. 

Annulering, wijzigingen en uitsluiting

Grundfos heeft het recht om de wedstrijd op elk moment te annuleren of te wijzigen als gevolg van onvoorziene omstandigheden en de deelnemers hebben geen recht op enige vergoeding in dit verband.

De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers om gegronde redenen uit te sluiten van de winactie en om de teruggave van prijzen te vragen, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd vermoeden of bewijs is van valse informatie, manipulatie, schending van deze deelnamevoorwaarden of andere ongeoorloofde handelingen.

De deelnemers vrijwaren de Organisator van elke aansprakelijkheid.

Mocht een van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast.

Deze deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door de Organisator zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Recht en rechtsgebied

Alle zaken die voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Deens recht. Elk beroep bij een hogere rechter is uitgesloten. Deze bepaling is nietig waar de wet deze verbiedt of beperkt. In dat geval worden alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en die partijen niet in der minne hebben kunnen schikken beslecht door een Deense rechtbank.  
 
Deze loting is nietig waar de wet deze verbiedt of beperkt.