Zrównoważony rozwój w Grundfos

W Grundfos zrównoważony rozwój jest u podstaw wszystkiego co robimy oraz robiliśmy od początku istnienia firmy. Realizujemy nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez nasze ambicje, zwiększanie możliwości działania naszych pracowników, zmniejszanie śladu węglowego oraz wdrażanie odpowiedzialnych rozwiązań w zakresie zarządzania. 

Aby upewnić się, że stale realizujemy nasze zobowiązania i adaptujemy się do nowych wyzwań, rok 2021 posłużył nam do poszerzenia naszego zrozumienia tego, co jest potrzebne w realizowaniu postawionych przez nas ambicji oraz w byciu rozpoznawanym jako lider w strefie zrównoważonego rozwoju.

Teraz jesteśmy bardziej ukierunkowani na dane i wpływ zdarzeń, a także mamy lepsze zarządzanie oraz schematy ustalania celów i priorytetów.

Poul Due Jensen, Group President, CEO

Przeczytaj list CEO w Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju z 2021.

Nasza zero-emisyjna przyszłość w Grundfos 

Podjęliśmy jeden z najśmielszych kroków naprzód w sferze zrównoważonego rozwoju związany z zero-emisyjnością i celami naukowymi na 2030 rok, które to dostały walidacje z inicjatywy „Science-Based Targets”.

Ustalone przez nas cele naukowe są zakorzenione w naszej ambicji dotyczącej oszczędzania energii i podkreślają naszą wiodącą rolę w podejmowaniu działań na rzecz klimatu w całym obszarze działań i głęboko w łańcuchu wartości. 

Zobowiązujemy się do 2030 roku:

  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych objętych zakresem 1 i 2 o 50%, w stosunku do roku bazowego 2020
  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych objętych zakresem 3 o 25% w stosunku do roku bazowego 2020

Zobowiązujemy się do 2050 roku:

  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 o co najmniej 90%
  • Zneutralizować emisje spoza naszego łańcucha wartości

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju, aby uzyskać odpowiedzi na pytania związane z tym tematem: sustainability@grundfos.com.