Osiągnij nawet 30-50% oszczędności

Często możliwe jest osiągnięcie nawet 30-50% oszczędności poprzez zastosowanie wysoce sprawnych pomp elektronicznych oraz optymalnego sterowania.

Audyt pompowy bazuje na rzeczywistych, nieinwazyjnych pomiarach rejestrowanych przez okres około 1-2 tygodni, w celu określenia profilu obciążenia instalacji.

Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznaczana jest sprawność obecnego układu i sugerowane zmiany w celu poprawy jego energochłonności.

W efekcie użytkownik otrzymuje raport z audytu zawierający pełną analizę obecnej instalacji wraz z sugerowanym zamiennikiem oraz zestaw wyliczeń wykazujących potencjalne oszczędności energii, emisji CO2 oraz okres zwrotu inwestycji.


KORZYŚCI:

  • weryfikacja sprawności i energochłonności obecnego układu pompowego

  • uzyskanie profilu pracy i użytkowania na podstawie rzeczywistych pomiarów instalacji

  • optymalny dobór nowego rozwiązania na podstawie fizycznie zmierzonych parametrów

  • jasne określenie możliwych do uzyskania oszczędności energii, redukcji emisji CO2 oraz okresu zwrotu inwestycji

 

AUDYT W 4 PROSTYCH KROKACH

1. SPOTKANIE Z INŻYNIEREM

Pierwszy krok stanowi spotkanie z przedstawicielem firmy Grundfos, który przedstawia cały proces audytu, analizuje potrzeby klienta i stojące przed nim wyzwania

W trakcie spotkania zbierane są m.in. następujące informacje:

  • proces który klient chce zoptymalizować- minimalny i maksymalny przepływ
  • ilość medium pompowana rocznie
  • typ, ilość, rozmiar i wiek istniejących pomp
  • lokalizacja pomp względem zasilania i procesu
  • sposób sterowania

2. WIZJA LOKALNA

Wizyta na obiekcie pozwala sprawdzić wszelkie warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia badania. Sprawdzany jest układ hydrauliczny, połączenia elektryczne, układ sterowania aby w efekcie określić sposób pomiaru instalacji oraz zakres narzędzi niezbędnych do jego wykonania.

3. POMIARY

Specjaliści PUMP AUDIT odwiedzają badany obiekt w celu wykonania nieinwazyjnych pomiarów instalacji. Dane rejestrowane są zależnie od aplikacji przez okres od kilku godzin do maksymalnie dwóch tygodni. Po tym czasie sprzęt jest demontowany i rozpoczyna się analiza zarejestrowanych parametrów.

4. REKOMENDACJE

Inspekcja i diagnoza skutkują raportem przedstawiającym wnioski z przeprowadzonego audytu. Raport zawiera rekomendacje modyfikacji układu hydraulicznego, pomp oraz układu sterowania niezbędne w celu poprawy sprawności i energochłonności obecnej instalacji. Zawiera również analizę energetyczną obecnego układu oraz porównanie z nowym rekomendowanym rozwiązaniem, wraz z wyliczeniem potencjalnych oszczędności, redukcją emisji CO2 oraz okresem zwrotu inwestycji. Do raportu PUMP AUDIT dołączana jest oferta obejmująca pełen zakres usług i produktów niezbędnych dla optymalizacji procesu.