Zalety inteligentnego rozwiązania wykorzystującego ultrafiltrację do usuwania cząstek stałych ze ścieków przemysłowych

Dowiedz się więcej o wielu zaletach stosowania inteligentnych rozwiązań w instalacjach ponownego wykorzystania wody w postaci jednostki ultrafiltracji do usuwania cząstek stałych.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany