Zrozumieć nasze wody gruntowe Czym one są (i w jaki sposób powstały)?

Począwszy od kropli deszczu uderzającej w powierzchnię Ziemi, woda jest transportowana przez glebę, tworząc warstwy wodonośne, które następnie wykorzystujemy do własnych celów. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen wyjaśnia, w jaki sposób powstają warstwy wodonośne wód gruntowych.

Woda jest niezbędna dla wszystkich form życia na ziemi.

To niezbędny budulec wszystkich żywych organizmówludzi, zwierząt i roślinności.

Woda, a w szczególności woda słodkato ważny zasób.

Należy to zrozumieć i ją chronić.

W tej serii filmów będę mówił o ukrytej wodziewodzie podpowierzchniowej, którą nazywamy wodą podziemną.

Wody podziemne są częścią większego obiegu wody.

Deszcz wsiąka głęboko w ziemię i staje się wodą podziemną.

Przenika przez ziemię i ponownie wydostaje się na powierzchnięw rzekach, jeziorach czy oceanach.

Następnie paruje z tych zbiorników, tworząc chmuryi wraca na powierzchnię w formie opadów atmosferycznych.

Aby zrozumieć wody podziemne, spójrzmy, co się dzieje, gdy deszcz spada na ziemię.

Część wyparuje z powierzchni bezpośrednio w postaci gazowej.

Pozostała część wsiąka w ziemię.

Prawdopodobnie zostanie wchłonięta przez korzenie roślini wróci do atmosfery jako transpiracja z liści.

Woda, której nie wchłoną korzenie roślinnadal wnika w ziemię i staje się częścią wód podziemnych.

Woda przepływa w porach i szczelinach między ziarnami piasku pod powierzchnią.

Początkowo droga ta będzie niemal wyłącznie pionowa za sprawą grawitacji.

W pewnym momencie zgromadzi się tak dużo wody,że przestrzeń między ziarnami piasku będzie całkowicie wypełniona wodą.

To zjawisko widzimy tu na czerwono, gdyż właśnie tak zabarwiłem wodę.

Na tym poziomie kropla wody dotarła do poziomu wód podziemnych.

Część opadów, która tworzy nowe wody podziemneokreślana jest jako zasilanie.

Ilość wody zasilającej waha się od prawie zera w suchych regionachdo około metra w bardzo wilgotnych regionach.

W Danii, gdzie jesteśmy teraz, zasilanie wynosi około 10 cm rocznielub równowartość około 100 litrów na metr kwadratowy.

Od tego momentu woda będzie przepływać nie za sprawą grawitacjiale przez zmianę ciśnienia: od wysokiego do niskiego ciśnienia.

Drogi przemieszczania się cząstek będą zakrzywione,prowadząc wodę głęboko pod powierzchnię,a następnie z powrotem na powierzchnię do rzeki, oceanu lub jeziora.

W miejscu, w którym wody podziemne wracają na powierzchniękierunek jest w górę. 

Woda wypychana przez nadciśnieniewpływa do jezior lub strumieni od strony dna.

Może też wypłynąć bezpośrednio na lądzie, tworząc naturalne źródło.

To konkretne źródło w środku Danii powoli zamienia się w małą rzekęi ponownie wpływa do oceanu po pokonaniu około 160 km przez duński krajobraz.

Ogólnie rzecz biorąc, źródła mogą znajdować się bardzo dalekood miejsca, gdzie woda faktycznie wniknęła do gruntu.

Tak jest w przypadku oaz i pustyń.

Skupmy się na poziomie wód podziemnych.

Nie zawsze jest on pod ziemią.

W wielu miejscach widać to w krajobrazie.

Chodzi tu o rzeki i jeziora.

Kiedy patrzysz na jezioro takie jak to, widzisz poziom wód podziemnychkrzyżujący się z topografią powierzchni.

Ile lat mają wody podziemne?

To zależy.

Na obszarach, gdzie droga wody pod ziemią jest krótka i płytkawoda może mieć kilka dni, a może kilka lat.

Na innych obszarach, gdzie droga wody jest długa i na dużej głębokościwoda może być bardzo stara, spokojnie sięgać nawet tysięcy lat.

W Danii, gdzie teraz stoimy, wody podziemne, które pijemymają od pięciu do pięćdziesięciu lat.

Mamy kilka studni głębinowych, z których wydobywamy wodę sprzed kilku tysięcy lat.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy