Zrozumieć nasze wody gruntowe Czy te zasoby będą zawsze dostępne?

Nadmierna eksploatacja naszych zasobów wód gruntowych stanowi duży problem. Wiele z nich jest wykorzystywanych do nawadniania tylko po to, aby następnie ulec ponownemu odparowaniu. Na dostępność wód gruntowych wpływają też zmiany klimatu. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen mówi o zagrożeniach stojących przed rezerwami wód gruntowych.

Wody podziemne są bardzo pożytecznym zasobem.

Przy prawidłowym zarządzaniu mogą być źródłem czystej, zrównoważonej wody.

Jeśli nie będziemy dbać o zasoby, ulegną one wyniszczeniu lub wyczerpią się.

Może to mieć poważne konsekwencje.

Wody podziemne są zasilane przez opady przenikające przez warstwy gleby.

Zasilanie to zależy od wielu czynników,ale najważniejsze z nich to ilość i czas trwania opadów.

Oznacza to, że w porach deszczowychwarstwa wodonośna jest zasilana, a poziom wód podziemnych się podnosi.

W porach suchych poziom wód podziemnych spada.

Pompowanie wody wpłynie na tę równowagę, ale w dużej części światajest wystarczająco dużo miejsca na zrównoważone wydobycie wód podziemnych.

Równanie jest proste:Jeśli pobierzemy więcej wody niż ilość z zasilania,poziom wód podziemnych spadnie i zasoby warstwy wodonośnej się zmniejszą.

Dalsze wydobywanie wody w końcu spowoduje całkowite osuszenie warstwy wodonośnej.

Wody podziemne są wykorzystywane głównie jako woda pitna i do nawadniania.

W wielu krajach nawadnianie obejmuje zdecydowanie większą część.

Alternatywą dla wód podziemnych są wody powierzchniowe z rzek, jezior i zapór.

Jednak taka woda z opadów nie ulega oczyszczeniu.

Nie jest filtrowana przez warstwy gleby w gruncie.

W niektórych suchych regionach od lat wyczerpują się zasoby wód podziemnych,w wyniku czego poziom wód podziemnych odnotował znaczne spadki.

Konsekwencją jest nie tylko konieczność wydobywania wody z głębszych poziomów,ale także osiadanie ziemi spowodowane zmniejszonym ciśnieniem -pochodzącym z wody między ziarnami.

Problem wyczerpania wód podziemnych można rozwiązać na różne sposoby.

Najprostszym sposobem jest wydobywanie mniejszej ilości wody.

Często stosuje się takie rozwiązania,jak rozłożenie obciążenia na warstwie wodonośnejprzez instalację większej liczby studni rozmieszczonych na większym obszarze.

Innym parametrem, którym można manipulować, jest zasilanie.

W środowisku naturalnym woda zasilająca pochodzi z opadów atmosferycznych.

Ale opady w ciągu roku mogą być bardzo nieregularnei obejmować pory suche i deszczowe.

W porze deszczowej nadmiar deszczu spływa bezpośrednio z powierzchniprzez rzeki aż do oceanu.

Niedawno przeprowadzono kilka eksperymentów,gdzie nadmiar wody w porze deszczowej zmagazynowano w nieckach i basenach.

Woda może ponownie wniknąć w warstwę wodonośną i ją zasilić.

Wodę zmagazynowaną w porze deszczowej można ponownie wykorzystać w porze suchej.

Woda znajduje się pod ziemią. 

Jej zasoby są stale zasilane przez opady.

Jeśli będziemy pobierać mniej wody niż ilość zasilająca,wody podziemne będą bezpiecznym i zrównoważonym zasobemzarówno jako woda pitna, jak i do nawadniania.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy