Znalezienie źródeł wody do produkcji żywności

Znalezienie źródeł wody i dostarczenie jej tam, gdzie jest potrzebna, od dawna stanowi wyzwanie w produkcji żywności. Posłuchaj, jak profesor Søren Rud Keiding omawia wyzwania, przed którymi stoimy, szukając źródeł wody potrzebnych do produkcji żywności.

Znalezienie źródeł wody jest ogromnym wyzwaniem.

Choć w czasach starożytnych wykorzystywano rzeki i strumienie do produkcji żywności, i nadal ma to miejsce w niektórych regionach świata, wzdłuż Nilu i większych rzek, obecnie najbardziej niezawodnym źródłem wody w stanie ciekłym jest woda gruntowa. Złoża te są ukryte, niełatwo je znaleźć i wydobyć zasoby. Pozyskując wodę w stanie ciekłym z formacji wodonośnych, należy robić to w sposób ostrożny, aby chronić dostępne zbiorniki, a także upewnić się, że nie spowoduje to stresu wodnego.

Kluczową wartością firmy Grundfos zawsze było zarządzanie zasobami wód gruntowych poprzez ich pompowanie, konserwację i ochronę przed zanieczyszczeniami. 70% wody wykorzystuje się do produkcji żywności. Większość wody odparuje z zielonych liści roślin, a bardzo niewielka ilość zostanie wbudowana w nowe cząsteczki. Potrzeba 200 cząsteczek wody, aby przekształcić jedną cząsteczkę CO2 w biomasę. Bardzo dużo wody zużywa się do produkcji ryżu.

Pochłania ona około połowę zasobów wody przeznaczonych do produkcji całej żywności. Byłoby wspaniale, gdyby w przyszłości udało się przenieść korzystne właściwości roślin dobrze gospodarujących wodą na inne gatunki, a ponadto zrobić to samo z cechami warunkującymi nawożenie. Niektóre rośliny bardzo wydajnie pobierają azot z powietrza. Wykorzystują one zatem nawóz prosto z powietrza, podczas gdy innym roślinom, na przykład soi, należy dostarczać dużo nawozów.

Połączenie tych właściwości mogłoby w przyszłości umożliwić uprawy roślin, które wykorzystywałyby nawozy w sposób dużo bardziej wydajny, tym samym zużywając mniej energii. Umożliwiłoby to ograniczenie zużycia wody, ograniczenie ilości zużywanej energii i stosowanego nawozu, a może nawet zwiększenie produkcji żywności w bardziej zrównoważony sposób. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 6
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany