Jak woda wpływa na nasz klimat

Woda ma wyjątkowe właściwości wpływające na klimat i ewolucję samego życia. Posłuchaj, jak profesor Søren Rud Keiding mówi o znaczeniu wody w systemie klimatycznym i utrzymaniu świata w stanie umożliwiającym życie.

Woda jest mocno związana z naszym systemem klimatycznym.

Atmosfera działa jak pompa ciepła lub klimatyzator, lecz wykorzystuje inny czynnik chłodzący. Czynnikiem chłodzącym atmosferę jest woda. Woda zmieniająca stan z ciekłego na gazowy, lub odwrotnie, jest czynnikiem, na którym opiera się cały system klimatyczny. Motywacją firmy Grundfos i naukowców na całym świecie jest realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez ONZ, a przede wszystkim celów numer 6 i 13.

Celem numer 6 jest czysta woda i warunki sanitarne, a celem numer 13 są działania w dziedzinie klimatu. Cała energia na Ziemi pochodzi od słońca, a następnie jest rozprowadzana w atmosferze za pomocą wody. Można powiedzieć, że woda napędza pogodę i klimat. Ogrzanie jej w atmosferze spowoduje, że zmieni stan na gazowy. Aby woda zmieniła stan skupienia z ciekłego na gazowy, potrzebna jest energia. Przeciwieństwem jest skraplanie wody.

Parę wodną, czyli wodę w stanie gazowym, można skroplić, co spowoduje uwolnienie energii. Burze i podmuchy wiatru są spowodowane przez cząsteczki wody, które zmieniają stan skupienia z gazowego na ciekły. Jest to również związane z ruchem obrotowym Ziemi. Pojemność cieplna wody jest bardzo wysoka. Wartość ta określa wydajność wody pod względem magazynowania energii. Aby ogrzać wodę, potrzeba bardzo dużo energii, ponieważ jest ona magazynowana przez wodę. Niektórzy znają różnicę między klimatem przybrzeżnym a śródlądowym. Powoduje ją pojemność cieplna wody.

W klimacie przybrzeżnym występuje duża ilość wody, do której ogrzania potrzeba dużej ilości energii. W związku z tym temperatura pozostaje mniej więcej stała. W klimacie śródlądowym występuje mniej wody, dlatego wahania temperatury będą dużo większe. Woda zawierająca sól będzie cięższa, a dokładniej będzie mieć większą gęstość, w porównaniu z wodą bez soli. To fascynujące, że gdy słona woda zamarza i zmienia się w lód, wówczas sól wytrąca się z kostek lodu. A więc woda pod warstwą lodu stanie się gęstsza i opadnie na dno. Na tym mechanizmie opiera się działanie prądu zatokowego.

Więc cały system klimatyczny oparty na prądzie zatokowym opiera się właściwie na wyższej gęstości słonej wody w porównaniu do słodkiej wody. Wszyscy wiedzą, że lód unosi się na wodzie. Dla nas jest to normalne, ale wśród 100 milionów cząsteczek, które obecnie znamy, woda jest jedyną o właściwościach, które sprawiają, że cząsteczki w stanie stałym, lód, unoszą się na cząsteczkach w stanie ciekłym, wodzie. Ta właściwość wody w stanie ciekłym jest kluczowa dla ewolucji. Woda w stanie ciekłym osiąga maksymalną gęstość w temperaturze czterech stopni. Więc gęstość wody w stanie ciekłym jest najwyższa w czterech stopniach Celsjusza. Woda w stanie ciekłym opadnie na dno w temperaturze czterech stopni.

W przypadku małego stawu woda na dnie będzie miała temperaturę czterech stopni. Im wyżej, tym woda będzie coraz zimniejsza i zacznie zamarzać od góry. Wszystkie inne płyny zamarzają od dołu. Dzięki tej właściwości woda jest w stanie ochronić wszystkie gatunki biologiczne żyjące w stawie, ponieważ lód pełni rolę warstwy izolacyjnej. Ta nietypowa właściwość wody, jaką jest maksymalna gęstość na poziomie 4 stopni, jest kluczowa dla ewolucji życia. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 6
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany