Jak wpływamy na obieg wody w przyrodzie

Obieg wody w przyrodzie, a także sama woda, umożliwiają życie. Jednak nasze działania mają na niego coraz większy wpływ. Posłuchaj, jak profesor Søren Rud Keiding omawia znaczenie obiegu wody w przyrodzie.

Obieg wody w przyrodzie, a także sama woda, umożliwiają życie. Utrudniamy je, gdy zakłócamy obieg wody. Pojawia się stres wodny, urbanizacja, zachodzą zmiany klimatyczne.

Wszystkie te czynniki wpływają na obieg wody w przyrodzie i ludzkie życie. Motywacją firmy Grundfos i naukowców na całym świecie jest znalezienie sposobów na zrównoważone wykorzystanie wody, szczególnie w obszarach dotkniętych stresem wodnym. Ponownie, umiejętność transportu i ochrony wody jest niezwykle ważną częścią naszych wysiłków na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez ONZ. Chcę zrozumieć, w jaki sposób najlepiej chronić zasoby wodne, które posiadamy, i jak znaleźć źródła wody. W rzeczywistości istnieje dużo zasobów wodnych, lecz nie zawsze występują w formie gotowej do użytku.

70% powierzchni Ziemi jest pokryte wodą, 98% to woda słona, a jedynie 2% to słodka woda. A z tych 2%, 1,5% znajduje się w czapach lodowych na biegunie północnym i południowym. Jedynie 0,5% to słodka woda pod postacią wody gruntowej lub powierzchniowej. 700 milionów ludzi, prawie 10% światowej populacji, żyje w obszarach stresu wodnego, na których występuje niedobór wody. Jeśli nie podejmiemy działań w ciągu najbliższych dziesięciu lat, liczba ta wzrośnie.

A za kilka lat może się zdarzyć, że dwie trzecie populacji Ziemi będzie żyć na obszarach stresu wodnego. Woda na Ziemi pojawiła się 4,5 miliarda lat temu, ale naukowcy wciąż dyskutują, czy materiał, z którego formowała się Ziemia, był suchy czy mokry. Sucha Ziemia została uformowana ze skał, które zderzały i łączyły się ze sobą. Następnie pojawiły się komety, które przyniosły lód. Gdy się roztopił, uformowały się oceany, które widzimy teraz. Inni uważają, że Ziemia została uformowana z mokrego materiału, zakładając, że wszystkie łączące się ze sobą skały zawierały wodę i w momencie uformowania Ziemi została ona uwolniona i powstały oceany.

Tak czy inaczej, zaledwie kilkaset milionów lat temu, co biorąc pod uwagę skalę, można uznać za krótki odstęp czasu, rozpoczęło się życie. Życie i woda miały swój początek mniej więcej w tym samym czasie, 4,5 miliarda lat temu na Ziemi. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 6
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany