Metody dezynfekcji wody

Poznaj różne metody dezynfekcji wody i dowiedz się, która z nich jest najskuteczniejsza.

Dezynfekcja wody jest konieczna w wielu domowych systemach ciepłej i zimnej wody, aby zapobiec infekcji wywołanych przez niebezpieczne bakterie Legionella.

Obecnie dostępnych jest wiele metod dezynfekcji wody.

Aby dowiedzieć się, która z nich jest najskuteczniejsza, można ocenić każdą metodę na podstawie szeregu różnych parametrów.

Przyjrzymy się teraz ośmiu z nich:

Zdolność do usuwania biofilmu.

Zdolność do zabijania bakterii w biofilmie.

Zdolność do zabijania wolnych bakterii.

Zdolność do dezynfekcji wody bez zmiany jej smaku lub zapachu.

Koszt cyklu życia metody.

Ryzyko poparzenia związane z metodą.

Skuteczność metody wobec bakterii w ślepych zaułkach

Długoterminowy wpływ metody na bakterie i biofilm.

Warto zauważyć, że jedna z najpopularniejszych metod dezynfekcji wody, czyli dezynfekcja termiczna, nie zapewnia dwóch bardzo ważnych cech: zdolności do usuwania biofilmu i długotrwałego efektu.

W zasadzie jedyna metoda sprawdzająca się pod względem każdego parametru to metoda wykorzystująca dwutlenek chloru jako środek do dezynfekcji wody.

Przyjrzymy się teraz bliżej tej metodzie i bardziej szczegółowo, jak ona działa.

Dwutlenek chloru składa się z mieszaniny chlorynu sodu i kwasu solnego.

Po zmieszaniu tych dwóch składników powstaje utleniający środek dezynfekujący wraz z nieszkodliwymi produktami ubocznymi — solą i wodą.

Dwutlenek chloru jest w stanie zniszczyć białka przenośnikowe w bakteriach Legionella, a tym samym je zabić.

Niszczy również wszystkie inne żywe organizmy występujące w wodzie takie jak wirusy, grzyby i glony.

Dwutlenek chloru skutecznie niszczy biofilm w zbiornikach i rurach.

I faktycznie naukowcy przeprowadzili badanie biofilmu w rurach silikonowych i stwierdzili, że po sześciu dniach stosowania dwutlenku chloru biofilm został zredukowany prawie do zera.

Dwutlenek chloru jest jednocześnie delikatny i skuteczny, ponieważ wymaga znacznie mniej środków chemicznych niż inne biocydy.

Dwutlenek chloru jest wtryskiwany do instalacji wodnej w miejscu, gdzie miejska magistrala wodociągowa wchodzi do budynku.

Jeśli dezynfekcji ma być poddawana tylko ciepła woda, punkt wtrysku jest tutaj.

Teraz szybko podsumujmy zalety stosowania dwutlenku chloru do dezynfekcji wody:

- Dwutlenek chloru usuwa biofilm, wolne bakterie i bakterie żyjące w biofilmie.

- Nie ma wpływu na zapach i smak.

- Jest skuteczny w ślepych zaułkach.

- Ma niski koszt cyklu życia.

- Jest niewrażliwy na pH.

- Ma długi efekt rezydualny

- i nie ma ryzyka poparzenia.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 9 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany