Optymalizacja sieci dystrybucji wody

Dowiedz się, jak znaczące oszczędności finansowe można uzyskać dzięki zarządzaniu ciśnieniem z wykorzystaniem inteligentnej instalacji pompowej, określanej jako Optymalizacja sieci dystrybucji wody. DDD może zmniejszyć straty spowodowane wyciekami, a także koszty eksploatacji i konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i komfortu.

Zarządzanie ciśnieniem stanowi świetną okazję dla zakładów wodociągowych do znacznego oszczędzania pieniędzy.

W tym module usłyszysz o tym, jak w ramach efektywnego zarządzania ciśnieniem można wykorzystać inteligentny system pompowy aby zmniejszyć ilość wody niedochodowej (NRW) i zaoszczędzić na kosztach energii zużywanej do pompowania.

Spójrzmy na to, jak działa inteligentny system pompowy firmy Grundos o nazwie Optymalizacja sieci dystrybucji wody, czyli DDD.

DDD integruje sterownik pompy Grundfos CU 354 w ramach zaawansowanego układu zarządzania ciśnieniem.

W przypadku połączenia ciągłych pomiarów ciśnienia sieciowego z inteligentnym sterowaniem pompą można zapewnić sobie efektywne zarządzanie ciśnieniem w sieci dystrybucyjnej.

Aby to zapewnić, w ramach DDD rejestratory danych z czujnikiem ciśnienia są umieszczone w krytycznych strefach sieci dystrybucyjnej.

Ciągłe dane dotyczące ciśnienia, dostarczane z sieci 24 godziny na dobę,

7 dni w tygodniu, są automatycznie przesyłane raz dziennie do pompowni przez SMS.

Automatycznie uczący się algorytm firmy Grundfos w sterowniku pompy wykorzystuje zmierzone dane dotyczące ciśnienia sieciowego do dynamicznego i proporcjonalnego sterowania ciśnieniem w pompowni, utrzymywania ciśnienia w sieci przez cały czas na stabilnym, ustalonym wcześniej poziomie.

Innymi słowy, sterownik pompy wykorzystuje dane dotyczące ciśnienia sieciowego i codziennie odtwarza model hydrauliczny, aby określić optymalną krzywą ciśnienia w stosunku do nastawy na potrzeby pracy pompowni.

Bardzo pomocną częścią tego systemu zarządzania ciśnieniem z wyprzedzeniem (DDD) jest to, że system ten uczy się samodzielnie i wszystko robi automatycznie.

Operator w zakładzie wodociągowym musi tylko wprowadzić krytyczne nastawy ciśnienia, jakie chce przyjąć dla sieci, a DDD zrobi resztę – dostroi on nawet system zaraz po jego instalacji.

Spójrzmy teraz na korzyści płynące ze skutecznego zarządzania ciśnieniem dla zakładów wodociągowych.

DDD oferuje natychmiast dwie wymierne korzyści: redukcję wycieków i oszczędności energii.

Spójrzmy bliżej na te i inne korzyści zapewniane przez DDD:

Korzyść 1 – redukcja wycieków: Wysoki poziom NRW poważnie wpływa na finansową rentowność zakładów wodociągowych, ponieważ powoduje utratę przychodów i zwiększone koszty operacyjne.

Optymalne zarządzanie ciśnieniem przy użyciu DDD stabilizuje i redukuje średnie ciśnienie, a średnia redukcja wycieków wynosi 15% w zależności od materiałów, z jakich wykonane są rury i rodzajów wycieków Chociaż mniejsza ilość wody jest przesyłana przez sieć dystrybucyjną dzięki zmniejszonej utracie wody, wzrasta stosunek ilości wody, za którą pobiera się opłaty, a zatem uzyskuje należności.

Korzyść 2 – efektywność energetyczna:

Systemy zaopatrzenia w wodę zużywają ogromne ilości energii na wielu etapach produkcji i zaopatrzenia w wodę.

Nadmierne zużycie energii jest często spowodowane utrzymywaniem zbyt wysokiego ciśnienia w instalacji przez zakład wodociągowy, a nadmierne ciśnienie z kolei prowadzi do pęknięć rur.

Zmniejszenie nadmiernego ciśnienia może generować obniżenie kosztów energii związanej z pompowaniem średnio o 25%

Korzyść 3 – koszty eksploatacji i konserwacji: Zakłady wodociągowe
napotkają szereg wyzwań związanych z sieciami dystrybucyjnymi i remontamiw ciągu najbliższych 10 do 30 lat.

Nie będzie to tanie, a priorytetyzacja i optymalizacja tych inwestycji jest pilnie potrzebna.

Obniżenie średniego ciśnienia o 10% obniża koszty interwencji związanej z aktywną kontrolą wycieków o 10% Stabilizowanie ciśnienia przez okres 24 godzin okazało się skuteczne, jeśli chodzi o redukcję pęknięć rur.

Badania pokazują, że obniżenie ciśnienia nocnego o 16% może zredukować liczbę przypadków pęknięć rur o 50%

Korzyść 4 – zwiększony komfort:

Zadowolenie użytkowników końcowych i reputacja wśród ogółu ludności są głównymi problemami zakładów wodociągowych, których klienci oczekują dostaw wody pod wystarczającym i stabilnym ciśnieniem.

DDD umożliwia operatorowi ustawienie ciśnienia docelowego dla sieci, a sterownik będzie zapewniał, aby ten cel był spełniany przez całą dobę, 7 dni w tygodniu – w tym w okresach szczytu.

Ponadto ustabilizowane ciśnienie zapewni użytkownikowi końcowemu większą satysfakcję Oprócz korzyści płynących ze zmniejszenia strat wody, większej efektywności energetycznej, niższych kosztach eksploatacji i zwiększonego komfortu, które omówiono powyżej, długoterminowy wpływ na koszty serwisu i konserwacji jest również znaczny dzięki wydłużonej żywotności sieci rurociągów.

Widzieliśmy, jak system Optymalizacja sieci dystrybucji wody firmy Grundfos pomaga zmniejszyć częstotliwość i skutki uszkodzeń rur wodociągowych, dostosowując się do obecnego zapotrzebowania na wodę i stabilizując ciśnienie, jak wspomniano powyżej.

Oszczędza to pieniądze zakładu wodociągowego i obniża całkowity
koszt posiadania sieci dystrybucji wody.

Podsumujmy to, co przedstawiliśmy w tym module: Jak DDD łączy precyzyjne pomiary ciśnienia sieciowego i inteligentne sterowanie pompami
w pompowni zgodnie z tymi pomiarami w celu efektywnego zarządzania ciśnieniem - Jak zapewnia to redukcję wycieków i strat wody, poprawę wydajności energetycznej, redukcję kosztów eksploatacji i konserwację oraz większą wygodę - Jak płaci się za większą ilość wody, zmniejsza zużycie energii i koszty infrastruktury dzięki ograniczeniu liczby przypadków pęknięć rur i wydłużonej żywotności sieci rurociągów.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany