Optymalizuj efektywność dzięki Regionalnym obszarom pomiarowym

Dowiedz się, jak podział zaopatrzenia w wodę w dużych obszarach miejskich na strefy zwane Regionalnymi obszarami pomiarowymi może pomóc zoptymalizować efektywność sieci i zapewnić znaczne oszczędności kosztów eksploatacji i konserwacji.

W tym module usłyszysz o tym, jak podzielenie zasilania dużego obszaru w wodę na strefy – Strefowe obszary pomiarowe (DMA) – może pomóc zoptymalizować efektywność sieci.

Może przyczynić się do znacznych oszczędności kosztów eksploatacji
i konserwacji, na przykład poprzez lokalizowanie i zmniejszanie wycieków.

Sieć dystrybucyjną w miastach często dzieli się na strefy, aby uzyskać lepszą kontrolę ciśnienia, przepływu i wycieków.

Nazywamy te strefy Strefowymi obszarami pomiarowymi, czyli DMA.

Aby utworzyć DMA, zamyka się zawory w sieci dystrybucyjnej.

Kilka rur pozostaje otwartych na potrzeby zasilania i usuwania wody z DMA.

Są one wyposażone w przepływomierze, które rejestrują przepływ wchodzący i wychodzący.

Poprzez dodanie liczników konsumenckich, możliwy jest pomiar ilości wody, za jaką płaci konsument w obszarze, względem ilości wody dostarczonej do DMA.

Różnica między tymi dwiema wartościami nazywana jest wodą niedochodową, czyli NRW.

NRW oznacza objętość wody, której nie uwzględnia się w rachunkach.

Może ona wynikać z niemierzonego zużycia, wycieków z rur, hydrantów pożarowych, kradzieży lub nielegalnych przyłączy i niedokładności pomiarów.

Wycieki z rur w sieciach zazwyczaj odpowiadają za 90% lub więcej NRW.

Oprócz pomiaru przepływu wchodzącego i wychodzącego ze wszystkich stref,
co ułatwia lokalizowanie wycieków, możliwa jest również regulacja ciśnienia w każdej strefie i redukcja wycieków.

W zależności od zmiany wzniesienia terenu, sieć dystrybucyjną można podzielić na strefy ciśnieniowe.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której rury zakopane niżej będą miały wyższe ciśnienie niż jest to potrzebne, a rury położone wyżej będą miały ciśnienie niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby konsumentów.

Ciśnienie i wyciek są stale powiązane z sobą.

Im wyższe ciśnienie, tym większy wyciek.

Tak więc kluczem jest zapewnienie stałego ciśnienia minimalnego przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb konsumentów.

Zawory redukujące ciśnienie (PRV) i stacje pomp wspomagających można stosować do kontroli ciśnienia w obszarach sieci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu optymalnego zarządzania ciśnieniem, zapoznaj się z modułem 3.

Niektóre z pozostałych korzyści obejmują długą żywotność rurociągów, niższe zużycie energii i mniej przypadków pękania rur.

Ponadto, ze względu na wzrost ilości danych uzyskiwanych dzięki podziałowi na strefy, poprawie ulegają także efektywność operacyjna i zarządzanie aktywami.

Dzieje się tak dzięki możliwości aktywnego korzystania z analityki opartej na danych, w celu otrzymywania, na przykład, alertów dotyczących wycieków lub przewidywania prawdopodobieństwa awarii rurociągu.

Podsumujmy to, co przedstawiliśmy w tym module:

Jak podział sieci na strefy, czyli DMA, może pomóc identyfikować utratę wody i lokalizować wycieki Jak podział ciśnienia sieciowego na strefy i redukcja ciśnienia mogą pomóc w zmniejszeniu wycieków

Jak efektywność operacyjna i zarządzanie aktywami mogą być poprawiane poprzez aktywne korzystanie z danych ze stref sieci.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany