Artykuł

Ryzyko związane z eksploatacją instalacji podnoszenia ciśnienia

Nieprawidłowe sterowanie pracą instalacji podnoszenia ciśnienia może spowodować uszkodzenie pompy i nieszczelności w rurach. Z biegiem czasu może to spowodować nadmierne zużycie wody, rosnące koszty, a nawet zalanie pomieszczeń. Istnieje jednak sposób na przejęcie kontroli i uniknięcie tego ryzyka w instalacjach podnoszenia ciśnienia - typoszereg pomp SCALA.

<p>Obejrzyj film i zobacz, jak można uniknąć tego ryzyka w domowych instalacjach podnoszenia ciśnienia</p>Ryzyko zakłóceń w instalacji podnoszenia ciśnienia

Pompy do podnoszenia ciśnienia nie mogą pracować bez wody. Jeśli zbiornik magazynujący wodę jest pusty lub przepływ wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej jest niewystarczający, może to spowodować pracę pompy na sucho, co prawdopodobnie doprowadzi do jej przegrzania i ostatecznie uszkodzenie.

Nieszczelność rur w instalacji może spowodować zniszczenia w domu, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do zalania pomieszczeń. Nawet przeciekająca toaleta lub cieknący kran w ogrodzie może być przyczyną zużycia znacznej ilości wody pitnej i skrócić żywotność pompy, jeśli nie zostanie to zauważone. Może to generować skumulowane koszty dla właścicieli domów, zarówno w związku z remontem budynku, jak i dużymi rachunkami za wodę.Pompa zaprojektowana w oparciu o inteligentną konstrukcję

Możliwe jest uniknięcie ryzyka pojawienia się zakłóceń, jeśli zestaw podnoszenia ciśnienia może je wykryć i odpowiednio zareagować z wyprzedzeniem. Zbudowane w celu ochrony instalacji podnoszenia ciśnienia, pompy SCALA1 i SCALA2 posiadają kilka funkcji zabezpieczających, które mogą być wyświetlane jako alarmy na panelu sterowania (SCALA2) i w aplikacji GO Remote (SCALA1). Te alarmy nie muszą koniecznie sygnalizować uszkodzenia pompy. W większości przypadków alarmują one użytkownika o problemie w instalacji, który wymaga uwagi. Na przykład alarm sygnalizujący suchobieg może wskazywać na niewystarczający przepływ wody zanim nastąpi praca pompy na sucho. To pozwala rozwiązywać problemy zanim spowodują one jakiekolwiek uszkodzenia.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem lub brak wody:

  • Pompy SCALA1 i SCALA2 posiadają wbudowaną funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem, która wyłącza pompę i ostrzega użytkownika o braku wody w instalacji.
  • Maksymalny czas pracy i funkcja zapobiegania pracy okresowej wyłączają pompę w przypadku wykrycia oznak nieszczelności lub pęknięcia rury w instalacji. Wyłączenie pompy po określonym czasie zmniejsza ryzyko wycieku wody podczas pracy z urządzeniami AGD.

Pompa SCALA zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji oraz funkcje, które utrzymują optymalny komfort w całym domu, oszczędzając pieniądze dzięki ograniczeniom nadmiernego zużycia wody i zapobiegając szkodom materialnym. To pompa zaprojektowana w oparciu o inteligentną konstrukcję

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Posiadamy dedykowany pakiet szkoleń, który pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę na temat podnoszenia ciśnienia w instalacjach domowych i poznać nasze rozwiązania. 

Potrzebujesz więcej inspiracji?

W Laboratorium Grundfos zajmujemy się często występującymi problemami w instalacjach podnoszenia ciśnienia. Dowiedz się więcej o innych zagadnieniach dotyczących instalacji podnoszenia ciśnienia.